Aprobace

ID1096 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta | Vytvořit záložku zpět Tisk

Protože si nejsme zcela jisti, jakou aprobaci přesně musí vyučující mít na konkrétní předměty a vedeme o tom neustálé spory (ani vyhlášky a zákon nám toto neujasnily na 100 %), obracím, se na Vás s žádostí. Přikládám seznam vyučujících ve 3 oblastech - je zde vždy uvedeno jejich dosavadní studium, jejich pracovní zařazení, případně věk nebo datum narození. Žádám o doplnění, co si tito učitelé musí dostudovat, aby byli plně aprobovanými. JAZYKY 1. učitel (40 let), má VŠ magisterské studium, aprobaci branná výchova - tělesná výchova, státní jazykovou zkoušku z ANJ (základní, příp.všeobecnou). Učí na SŠ anglický jazyk. 2. učitel (40 let), má VŠ ekonomického směru, DPS na odborné předměty na SŠ, státní jazykovou zkoušku z NEJ (základní, příp. všeobecnou). Učí na SŠ německý jazyk. 3. učitel (35 let), má SŠ, nyní studuje Bc (Gastro zaměření), má státní jazykovou zkoušku z angličtiny. Vyučuje na SŠ anglický jazyk. 4. učitel Mgr. (listopad 1955), má aprobaci ANJ- CJL pro ZŠ. Učí na SŠ angličtinu. Praxe- 30 let. 5. učitel (r. září 1956), má SŠ potravinářského směru, má DPS pro MOV. Vyučuje na SŠ anglický jazyk a dělá výchovnou poradkyni. Praxe v oboru - jako MOV - 8 let, potom učitelka ANJ (k 1. 1. 2007 14,5 let) 6. učitel má VŠ ekonomického směru, státní jazykovou zkoušku Cambridge. Vyučuje na SŠ ANJ 7. učitel má gymnázium, všeobecnou jazykovou zkoušku z angličtiny a základní jazykovou zkoušku z francouzštiny. Vyučuje na SŠ angličtinu a francouzštinu. 8. učitel (Mgr.), má aprobaci CJL - DEJ na SŠ, všeobecnou jazykovou zkoušku z francouzštiny. Učí na SŠ francouzštinu a italštinu (žil dlouhou dobu v Itálii). 9. učitel (36let), má VŠ magisterské studium, aprobaci německý jazyk - dějepis pro ZŠ, učí německý jazyk a dějepis na SŠ. EKONOMIKA 1. učitel (r.1951), má VŠ ekonomického směru, nemá DPS. Vyučuje předměty ekonomické, občanskou nauku, lázeňství, cestovní ruch a průvodcovství. 2. učitel má VŠ zemědělskou, fakultu provozně-ekonomickou, DPS na odborné zemědělské předměty. Učí ekonomické předměty. Je aprobace dostatečná? GASTRO 1. učitelé (1962, srpen 1957), mají SŠ gastronom. směru, nyní studuje Bc - sociální pedagogika. Vyučuje na SŠ gastronomické předměty. 2. učitel (srpen 1957), má SŠ gastronom. směru, nyní studuje Bc - gastronomický obor. Vyučuje na SŠ gastronomické předměty. Nemá DPS. 3. učitel (35 let), má jen SŠ gastronom. směru, vyučuje na SŠ gastronomické předměty. 4. učitel má SOU s maturitou gastronomický obor, učí teoretické odborné předměty na SŠ, je učitelem odborného výcviku. Pokud má učitel vystudován učební obor s maturitou, bere se jako dostatečně kvalifikovaný pro práci učitele odborného výcviku, kde je požadován výuční list? 5. učitelé (rok narození 1947, 1948), mají SŠ hotelovou, jeden z nich má DPS pro MOV. Praxe v oboru 10 let. 6. učitel (Mgr), má SŠ potravinářskou, Bc. - pedagogický poradce, VŠ - sociální pedagogika, DPS pro MOV. Učí na SŠ odborné předměty gastronomického oboru a je výchovným poradcem. 7. učitel má SŠ potravinářského směru, studuje Bc. - sociální pedagogika. Učí na SŠ gastronomické předměty. Bude po ukončení Bc. studia tohoto směru a DPS plně aprobován? 8. učitel ( JUDr.), má SŠ hotelovou, Universita Karlovu - právnická fakulta, DPS pro OV. Vyučuje na SŠ gastronomické předměty. Další dotazy: 1. Lze studovat jazyk dálkově? Co určuje aprobaci - předměty na vysvědčení ze SŠ nebo na vysvědčení o státní zkoušce na VŠ (nebo obojí) nebo předměty na vysvědčení o DPS? Např. učitel má SŠ gastronomického směru a VŠ ekonomického. K čemu má vlastně aprobaci? K předmětům gastronomickým nebo ekonomickým? Nebo to určí až DPS? 2.Lze vůbec učit bez DPS? 3. Jaká je nutná aprobace pro výuku těchto předmětů: zeměpis cestovního ruchu, lázeňství, průvodcovství, cestovní ruch?


Znění odpovědi je zobrazeno jen přihlášenému uživateli.

Přístup ke znění odpovědi mají jen předplatitelé portálu www.otazkyodpovedi.cz

Objednejte si předplatné nebo se přihlaste a získejte tak přístup k databázi aktualizovaných odborných otázek a odpovědí od renomovaných autorů.


Diskuze (počet komentářů: 0)

zobrazit diskuzi přidat komentář

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru