Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Povolený debet na bankovním účtě

ID3959 | | Ing. Zdeněk Morávek

Fyzická osoba vede daňovou evidenci. K 31. 12. 2008 konečný stav bankovního účtu je v debetu. 1) Ve výkazu majetku a závazků bude uvedeno nula? 2) Bude se tato částka účetně převádět jako poskytnutí úvěru bankou?

Dluhopisy

ID8236 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o radu. Společnost v roce 2011 emitovala dluhopisy (150 ks). Bylo tedy účtováno MD 375/D 473 povolení emise a následně inkaso emisního kurzu (100 %) MD 221/D 375. Po několika dnes společnost \\\"odkoupila\\\" zpět 27 ks dluhopisů s naběhlým AÚV. V roce 2012 pak provedla operaci prodej 3 ks (s naběhlým AÚV) následně opět odkup 3 ks zpět (s naběhlým AÚV) v rozmezí několika dní. Jak tyto účetní operace zachytit? Budu účtovat i o výnosovém úroku?

Dárkové poukazy - zaměstnanecký benefit a jeho zdanění

ID12541 | | JUDr. Eva Dandová

Jsme podnikatelský subjekt, který tvoří sociální fond. Tvorba a čerpání je řešena vnitřní směrnicí. Všem zaměstnancům jsme zakoupily dárkové poukazy Albert a Obi v hodnotě 1 500Kč. Jsou tyto poukázky osvobozeny od odvodu daně dle § 6 odst. 9 písm. g) Zákona o dani z příjmů? (znamená to tedy, že nemusíme z tohoto plnění odvádět daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění z pohledu firmy i zaměstnance?)

Opravná položka

ID3977 | | Ing. Helena Machová

Jsme fyzická osoba, která vede účetnictví, plátci DPH. V roce 2008 jsme vydali fakturu za stavební práce, za 14 dní se firma ocitla v insolventním řízení. Tuto pohledávku jsme přihlásili a pohledávka je uznaná. V únoru 2009 dále pokračuje řízení bez výsledků. Mohu za rok 2008 vytvořit opravnou položku na celou částku? Dle § 8 vyhlášky č. 593/1992 to tak jde, ale mohu si to vykládat špatně. Jinak to nevychází ani na 20 %, protože splatnost faktury byla v 7/2008.

Rozdělení zisku do ostatních fondů

ID8252 | | Ing. Jiří Nigrin

V roce 2009 rozdělila valná hromada zisk mimo jiné i částečně do ostatních fondů a rezervního fondu. Byl snížen základní kapitál spol. s r. o. a tím i povinná výše rezervního fondu. Je možné novou valnou hromadou částku z ostatních fondů a z rezervního fondu převést na účet nerozděleného zisku minulých let?

Rozdělení SJM v daňové evidenci

ID16831 | | Ing. Jiří Vychopeň

Klientka podniká jako OSVČ, vede daňovou evidenci. S manželem má nevypořádané SJM a v důsledku rozvodového řízení potřebuje vypořádat SJM i ve svém podnikání. Klientka podniká v obchodní činnosti a její obchodní majetek tvoří z největší části skladové zásoby. Podnikání probíhá ve dvou prodejnách. Mezi manželi ještě není sepsán notářský zápis o vyrovnání majetku, ale předpokládejme, že bude sepsán notářský zápis v tom smyslu, že celkový obchodní majetek se rozdělí tak, že každému z manželů bude patřit polovina. Oba chtějí pokračovat v obchodní činnosti, mohli by si tedy rozdělit prodejny – každý provozovat jednu z nich a rozdělit si skladové zásoby. Jak bude vypořádání daněno DPH a daní z příjmů? Pokud by klientka při předání zásob odvedla DPH a vyrovnání zdanila daní z příjmů, byla by velmi znevýhodněná, protože její manžel by při vyrovnání dostal „čistou“ polovinu, ze které by již žádné daně neodváděl. Již teď je jasné, že v případě odvodu DPH mé klientce její manžel odvedené DPH neuhradí. Jak postupovat, aby vyrovnání proběhlo v souladu se zákonem a daňové odvody nezatížily jen jedno z manželů – toho, jež podnikal svým jménem.

Provozní řády pracoviště

ID16847 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Kdy a proč (ukládá to nějaký předpis?) musí být zpracovány provozní řády pro pracoviště - např. prášková lakovna, mokrá lakovna, dílna plastů.

Evidence o skutečných majitelích

ID21635 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme právnická osoba a týká se nás povinnost zaslat údaje o skutečných majitelích do rejstříku. Prosíme o informaci ohledně podepsání a podání návrhu na zápis skutečných majitelů do této evidence. Návrh vyhotovíme na stránkách issm.justice.cz. Dle nápovědy návrh musí podepsat navrhovatel. Navrhovatelem bude tedy např. v. o. s., takže podpis v tištěné podobě bude podpis jednatele úředně ověřen. Nevíme ale, jak to bude v případě, že se bude návrh podávat přes datovou schránku, zda to bude přes datovou schránku v. o. s. nebo by to mělo být přes soukromou datovou schránku společníka (pokud ji má)? Návrh, který se bude zasílat datovou schránkou bude ve formátu pdf exportovaném z již zmíněných stránek. Musí být tento formulář pdf podepsán a naskenován nebo může být odeslán bez podpisu jak ručního tak bez elektronického, čistě tak jak byl exportován ze stránek issm.justice.cz? 

Opravný daňový doklad a DPH

ID26536 | | Ing. Matěj Nešleha

Nový klient žádal zpracovat DP k DPFO, při kterém jsem zjistil, že dle zákona o DPH měl být plátcem od 7/2019. Vede daňovou evidenci, resp. přehled příjmů a paušální výdaje. Po dodatečné registraci k DPH podal na jednotlivé měsíce daňové přiznání k DPH i KH. Od data rozhodnutí FÚ 7/2020 by měl vystavit opravný daňový doklad. Vystavení dokladu by mělo být s datem vystavení, tedy 7/2020 a s odvoláním na rozhodnutí správce daně a DUZP dle jednotlivých měsíců ukončení služby? Jak budou účtovat odběratelé v podvojném účetnictví, když původní částka byla za 7-12/2019 v nákladech firmy? Opravné daňové doklady za 1-6/2020 budou účtovány u odběratelů jako MD 518+343/D 321 a původní doklad bude minusem náklad nebo je lépe přeúčtovat původní doklad do záloh?

Daň z nabytí nemovitých věcí při směně stejných pozemků

ID12557 | | JUDr. Alena Koutná

Hodláme s kolegou směnit pozemky, na nichž nejsou trvalé porosty, stavba ani právo stavby. Oba pozemky jsou stejně velké a oba jsou dle územního plánu obce určeny k zástavbě pro funkci bydlení. Protože se hodnoty rovnají, jedná se podle nás o bezúplatnou směnu, tedy o bezúplatné nabytí nemovitosti a tudíž dle našeho názoru se z této směny neplatí daň z nabytí nemovitých věcí. Je tato úvaha správná?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru