Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daň z nemovitostí

ID1057 | | František Kocour

Podnikatel, fyzická osoba v únoru 2007 podal dodatečné přiznání na daň z nemovitostí. (Chybně stanovená sazba za rok 2006.) Podáním dodatečného přiznání mu vznikl nedoplatek, který současně s dodatečným přiznáním v únoru 2007 zaplatil. Ve kterém roce je tento uhrazený nedoplatek daňovým nákladem?

Dodatková dovolená

ID5459 | | JUDr. Jaroslav Jakubka

Za jakých podmínek můžeme poskytnout dodatkovou dovolenou podle § 215 odst. 2 písm.d). Pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené pracovní doby. Jedná se o zaměstnance v domovech seniorů. Jedná se nám o to, jakou diagnózu musí mít klienti domova seniorů. Jsou to všechny diagnózy poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)? Kolik procent klientů s duševní chorobou z celkového počtu všech klientů musí být, aby mohla být poskytnuta dodatková dovolená zaměstnancům při přímém ošetřování?

Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské

ID23433 | | Ing. Jiří Nigrin

Má zaměstnanec při ročním zúčtování nárok na daňový bonus na své děti, pokud byl po celé dva měsíce na nemocenské? Za celý rok si vydělal více než polovinu minimální mzdy.

Zahraniční zájezd

ID9833 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme občanské sdružení zabývající se sportem. Pokud nemáme cestovní koncesi, můžeme nakoupit zahr. zájezd od CK? My pouze vybereme účastnické poplatky a převedeme na účet CK ve stejné výši. Jak bude popřípadě vypadat zaúčtování a zdanění?

Doplňující otázka k dotazu ID č. 4185 - Nákup lékařské praxe v daňové evidenci

ID14183 | | Ing. Martin Děrgel

Níže posílám otázku a odpověď z roku 2009, kterou jsem našla na Vašem serveru. Mám úplně stejný dotaz, ale prosila bych o konkrétnější odpovědi:

1)      Ráda bych si ujasnila, zda podle předposlední věty § 7b odst. 3 ZDP rozpočítám poměrem částku 300 000 Kč nebo 200 000 Kč? Pokud pouze 200 000 Kč, tak zda mohu uplatnit částku 100 000 Kč do daňově uznatelných výdajů jednorázově v roce pořízení praxe?

2)      Druhým problémem pro mne je uvedené ustanovení zákona, kde se hovoří o ceně majetku a dluhů stanovené podle zvláštního právního předpisu. V dotazu je uvedeno, že cena nebyla stanovena žádným znaleckým posudkem. Mohla by existence či neexistence ocenění změnit odpověď v bodě 1 a jak? Při svém dotazu jsem vycházela z toho, že i když od roku 2009 došlo ke změně textu § 7b odst. 3., význam zůstal stejný.

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID18524 | | JUDr. Alena Koutná

Smlouva o koupi nemovitosti (pozemky) byla uzavřena a podepsána 20. 10. 2016. V této smlouvě je s odkazem na § 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. dohodnuto, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Návrh na vklad vlastnického práva byl podán 31. 10. 2016, k provedení vkladu do katastru nemovitostí došlo dne 23. 11. 2016., tzn. po účinnosti novely č. 254/2016, kterou se stanoví, že poplatníkem této daně je vždy nabyvatel. Řízení bylo ukončeno 9. 12. 2016. Kdo je v tomto případě poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí - nabyvatel, nebo ve smlouvě sjednaný prodávající?

Bankovní poplatky

ID1073 | | František Kocour

Lze posuzovat bankovní poplatky jako výdaj, který souvisí s úroky z bankovního účtu? 1) To zn., že z účtu, který není zřízen pro podnikání, ale pro podnikání slouží (např. postžiro), nelze uplatnit bankovní poplatky jako daňový výdaj? (Úroky jsou zdaněny bankou 15% srážkovou daní podle § 36 zákona o daních z příjmů.) 2) Lze tento pohled aplikovat na příspěvkovou organizaci, která má úroky z běžných účtů osvobozeny od daně z příjmů (v tomto případě se samozřejmě jedná o účet zřízený pro neziskový pro neziskový sektor) tak, že musí být bankovní poplatky do výše úroků vyloučeny z daňových nákladů? Domnívám se, že v obou případech nelze slučovat bankovní poplatky s držbou peněz na účtu, ale s jejich pohybem. Bankovní poplatky podle mě tedy nesouvisí s úroky, ale s tím, že je zkrátka ať již podnikatel nebo jiná organizace musí platit v souvislosti se svou podnikatelskou (u PO hlavní) činností dle § 24 (1) zákona o daních z příjmů. U podnikatele, by snad přicházelo v úvahu zkrátit daňové bankovní poplatky v poměru, v kterém je používán účet pro osobní potřebu.

Nájemní smlouva na vozidlo a silniční daň

ID5475 | | Jiří Šabata

Fyzická osoba pronajímá na základě nájemní smlouvy společnosti s. r. o., osobní automobil na celý rok. Náklady na pohonné hmoty si dává společnost do nákladů, fyzická osoba zdaňuje částku za pronájem dle § 9 a paušální výdaje 30 %. Kdo bude platit silniční daň, s. r. o. nebo fyzická osoba?

Přenechání vybavení bytu nájemcem

ID14193 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s. r. o. pronajímá byt. Jak postupovat z hlediska DPH při ukončení nájmu - s. r. o. se s nájemcem dohodla, že nájemce nechá v bytě zařízení, které koupil v průběhu nájmu. Je tato částka předmětem DPH?

Kuchyňská linka z FKSP

ID9938 | | Ing. Věra Zděnková

Ráda bych pořídila učitelům do sborovny malou kuchyňskou linku. Stávající uspořádání (mikrovlnka na lednici, konvice na nízkém stolku, nádobí v neodpovídající skříni aj.), je nevyhovující. Lze její pořízení financovat z FKSP (dle § 4 odst. 3 vyhlášky)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru