Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Měsíční limit

ID1 | | JUDr. František Muška

Překročí-li zaměstnanec měsíční limit přesčasové práce (cca 32 – 35 hodin), zbytek mu evidujeme jako hodiny, které si vybere v náhradním volnu. Časem se tyto hodiny nashromáždí a zaměstnanec nemá šanci si je vyčerpat. Proto jsem se s ním dohodla, že mu každý měsíc několik hodin proplatíme (jsou to hodiny již z loňského roku). Ale když sečtu tyto jeho proplacené hodiny z loňska a letošní hodiny (v rámci 150 neplacených), překračuje tím povolený měsíční limit. Jak máme postupovat v tomto případě?

Příspěvek do fondu oprav

ID4447 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme právnická osoba s. r. o., plátci DPH. V majetku společnosti máme byt, který budeme v budoucnu pronajímat. V současné době platíme příspěvek do fondu oprav. Jak správně tento příspěvek účtovat a jedná se o daňově uznatelný náklad?

Daň z přidané hodnoty

ID8905 | | autorský kolektiv H+M

Potřebovala bych si ověřit, zda provádím správně DPH. Můj klient fyz. osoba se ŽL, OSVČ se stal od 1. 7. 2012 plátce DPH. Má v pronájmu neb. prostory, kde provozuje autobazar. Jeho činnost je nákup, prodej a zprostředkování prodeje automobilů. Vykupuje automobily na aukcích i od fyz. osob, nepodnikajících i od firem, tato nákupní cena je bez DPH, musí většinou dokoupit nějaké náhradní díly na auto, nebo případné opravy od plátců DPH, na tyto doklady (daňové) si uplatním odpočet DPH, jak mám postupovat při prodeji takto opravených automobilů z hlediska DPH. V některých případech je nucen prodat automobil i pod nákupní cenu (dlouho skladem). Kam budu toto uvádět do formuláře DPH.

Dar pro právnickou osobu

ID13199 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Právnická osoba Myslivecké sdružení dostalo dar ve výši 1 000 Kč. Protože darovací daň tak jak se samostatně vykazovala v roce 2013 není, prosím vás o sdělení, jak uvést dar do přiznání daně z přijmu a zda jej započítat do daňového základu. Poplatník není zřízený za účelem podnikání a po odpočtu dle § 20 odst. 7 mu placení daně vychází na nulu, ale jde mě o formální správnost zúčtování a daňového přiznání.

Odvod DPH za služby poskytované jiným členským státem EU

ID4463 | | Ing. Marie Nyklová

Jsme firma zabývající se nákupem a prodejem SW, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. Firma se sídlem na Slovensku nám fakturuje služby - webhosting - poplatek za obnovení registrace domény. Na faktuře je uvedena poznámka: Místem dodání služby je jiný členský stát. Suma faktury je vyčíslena bez daně, podle § 15 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Daň je povinný přiznat a zaplatit odběratel. Celková částka faktury je SKK 1 160 Kč. Jak správně postupovat při zaúčtování vzhledem k DPH?

Firemní akce - prezentace zboží

ID9289 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme s. r. o., plátci DPH. Naše firma uspořádala prezentační akci pro naše obchodní partnery. Vyúčtování této akce je rozděleno na pronájem prostor, kde byla akce uskutečněna a občerstvení, které bylo v rámci prezentace poskytnuto. Chtěla bych se zeptat, zda je možné celou částku uplatnit do nákladů a na jaký účet a také, zda je možné si odečíst i DPH?

Odpovědný zástupce

ID8921 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud manžel vykonává odpovědného zástupce pro živnost řemeslnou své manželce (OSVČ), jaký typ smlouvy by měl být uzavřen, aby bylo vše právně v pořádku?

Obchodní zástupce/daňové výdaje

ID22107 | | Ing. Martin Děrgel

Obchodní řetězec působící v ČR se mnou uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení dle § 2483 občanského zákoníku, kdy obsahem smlouvy je výkon obchodního zástupce pro "poskytovatele" v jedné z jeho prodejen. Princip spočívá v tom, že v prostorách jeho prodejny nabízím k prodeji jeho zboží já sám i prostřednictvím mých zaměstnanců. Ve smlouvě je uvedeno, že jsem povinen uhradit poskytovateli úhradu inventurních rozdílů na jeho zboží a majetku. Je pro mě daňovým výdajem úhrada za chybějící zboží (manko) a úhrada inventurního rozdílu zjištěného v pokladně? Poskytovatel mi účtuje i zvýšené náklady, které mu vzniknou mojí chybou, např. chybným vyhotovením výčetky k odváděné tržbě nebo chybně namarkovanou tržbou. Jsou tyto výdaje mým daňovým výdajem? Jsem fyzická osoba, vedu daňovou evidenci, plátce DPH.

Svévolné použití nelegálního softwaru jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru

ID20 | | JUDr. František Muška

Zaměstnanci společnosti jsou v rámci přijímacího řízení a podpisu pracovní smlouvy informováni, že nesmí být instalovány, kopírovány a nebo stahovány žádné cizí programy do počítačové sítě a nebo na pevné disky počítačů poskytnutých pracovníkům. S ohledem na obchodně-právní a trestně-právní hlediska používání nelegálního softwaru vycházíme z toho, že porušení výše uvedených zásad lze považovat za důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru v souladu s § 53 zákoníku práce. Jaké je Vaše stanovisko k tomuto našemu názoru.

Odložená daň

ID13217 | | Ing. Petra Konderlová

Kdo je povinen účtovat o odložené dani a za jakých podmínek?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru