Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daň z nabytí nemovitých věcí jako uznatelný náklad

ID27028 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikající FO provozující zemědělskou činnost (vede daňovou evidenci) vlastní nějaké pozemky. Některé z těchto pozemků pronajímá jiné osobě. Tyto pozemky nejsou zahrnuty v obchodním majetku a při dani z příjmů zdaňuje obdržené nájemné v § 9 zákona o daních z příjmů, kde uplatňuje výdaje procentem. Většinu pozemků ale využívá pro svou zemědělskou činnost. Tyto pozemky jsou zahrnuty v obchodním majetku. Nyní na úvěr jako podnikající FO (zvýhodněný úvěr pro zemědělce) koupila pozemky, které tedy zařadila také do obchodního majetku. Tyto pozemky jsou ale vázány ještě po nějakou dobu nájemní smlouvou s jiným zemědělcem. Nelze na nich tedy prozatím hospodařit, bude ale pobírat nájemné. Bude toto nájemné vstupovat u daně z příjmů do příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmů a následně do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění anebo je možné ponechat v § 9 zákona o daních z příjmů? A prosím, zaplacená daň z nabytí těchto pozemků je v případě, když bude nájemné podléhat § 7 zákona o daních z příjmů, zdanitelným nákladem dle § 24 zákona o daních z příjmů?

Daňová uznatelnost DPH při poskytování služebního vozu k soukromým účelům

ID27032 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnavatel – právnická osoba (s. r. o.) – poskytuje svým zaměstnancům automobil, který má pořízen na finanční leasing, a to i pro jejich soukromé účely. Z užití vozu pro tyto soukromé účely zaměstnancům má zaměstnavatel jakožto plátce DPH povinnost odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. Je tato odvedená DPH u zaměstnavatele daňovým výdajem?

Upgrade softwaru

ID26924 | | Ing. Martin Děrgel

V r. 2018 byl v. v. i. zakoupen software - 3 ks v hodnotě 34 000 Kč. Software byl jako multilicence uložen na server a zaúčtován na účet 518 Služby evidované v operativní evidenci. V r. 2020 byl pořízen upgrade k tomuto softwaru, a jelikož se upgrade prodává v minimálním množství 5 ks, byly ještě dokoupeny 2 ks softwaru. Celková hodnota 5 upgrade + 2 softwaru je 39 000 Kč bez DPH (48 000 Kč včetně DPH). K těmto 5 položkám je dodána povinná technická podpora na 1 rok v částce 11 000 Kč. Předpokládám, že povinná technická podpora je služba a bude účtována do nákladů. U dokoupení 2 ks softwaru a 5 ks upgradu (jedná se o multilicenci, je umístěno na serveru s možností vzdáleného přístupu). Jedná se o technické zhodnocení? Jelikož není software používán v rámci ekonomické činnosti, nemůže naše instituce nárokovat odpočet DPH. Pořizovací/vstupní cena je tedy 48 000 Kč. Naše instituce pořizuje majetek z fondu reprodukce majetku. Bude účtováno: MD 013/D 321, MD 916/D 901 (Fond reprodukce majetku/základní jmění) a následné odpisy po dobu 18 měsíců: MD 551/D 073, MD 901/D 916. Je tento postup správný?

OSVČ a rozvod

ID26944 | | Josef Rajdl

Co je třeba účetně, popř. daňově řešit v případě rozvodu manželů - on podnikající FO, plátce DPH, ona spolupracující osoba. Skončí její spolupráce v okamžiku nabytí právní moci rozvodu? Ve firmě bude bývalá manželka pokračovat dále, má tam nastoupit jako zaměstnanec? Jak se bude dělit výsledek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji) za daný rok v daňovém přiznání?

Faktura přijatá bez VAT od dodavatele z Francie

ID26973 | | Ing. Ladislav Pitner

Obdrželi jsme fakturu od EDQM z Francie bez VAT na chemický postup. Zřejmě se nejedná o osobu registrovanou k dani v jiné členské zemi. Na faktuře není vyčíslená DPH. Jak postupovat v případě vyměření DPH?

SVJ a DPH

ID26911 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společenství vlastníků neuskutečňuje ekonomické činnosti, pouze se stará o nemovitosti vlastníků, vybírá příspěvky od vlastníků. Mohou být někdy tyto příspěvky počítány do obratu pro DPH (pokud by přesáhly 1 mil. Kč)? Který paragraf to vylučuje? 

COVID nájemné II.

ID27006 | | Ing. Ivana Pilařová

Jaké nájemné je rozhodné pro výpočet dotace z dotačního programu Covid Nájemné II? Firma má stanovené nájemné smlouvou, ale na měsíce 7-9/2020 poskytl pronajímatel slevu. Domnívám se, že rozhodné nájemné je to po slevě, je to tak?

Dodatek k dohodě o provedení práce

ID27009 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Lze k uzavřené dohodě o provedení práce, která byla uzavřena do 31. 12. 2020, změnit dodatkem s účinností od 1. 11. 2020 výši odměny (jednalo by se v dodatku o zvýšení odměny s upřesněním vykonávané činnosti)? 

Vánoční kolekce

ID27011 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost nakoupila v polovině října vánoční kolekce pro zaměstnance. Chci se zeptat na správnost účtování. Nákup kolekcí byl zaúčtován na účet MD 513/D 211, nedaňový náklad, nebyl uplatněn odpočet DPH. Kolekce jim budou vydávány v prosinci. Firma kupovala 3 druhy kolekcí - cena přibližně 160-180 Kč. Dočetla jsem se, že je nutné zahrnout hodnotu kolekcí do vyměřovacího základu zaměstnanců pro odvod pojistného. Protože nechceme hlídat, kdo má jakou hodnotu kolekce, tak se firma rozhodla dát kolekci + to, co zbyde do 1 000 Kč peněžně, formou odměny. Vyměřovací základ všech zaměstnanců bych tak zvýšila o 1 000 Kč (bude zahrnovat kolekci jako nepeněžní příjem + zbytek půjde formou peněžní odměny). Je moje úvaha správná? 

Zásoby - vakcíny a dětské náušnice u pediatra

ID27012 | | Ing. Ivana Pilařová

V pediatrické ambulanci se aplikují vakcíny a nastřelují dětské náušnice. Vakcíny se skladují v chladničce a aplikují se buď přímo, nebo po rozpuštění v roztoku. Náušnice se dají aplikovat pouze nastřelovací pistolí v ordinaci lékaře. Je správné účtovat nákup vakcín a náušnic přímo do spotřeby na účet 501xxx, nebo se musí účtovat jako zboží a vést sklad?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru