Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Roční zúčtování daně - nepodepsané prohlášení

ID25324 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud zaměstnanec má u nás v 11 měsících podepsané prohlášení k dani a v 1 měsíci ho nemá, může ho dodatečně podepsat, abychom mu mohli spočítat roční zúčtování daně? 

Odpis automobilu

ID25326 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud je automobil zakoupen v prosinci, tedy na konci roku, má to nějaký vliv na odpis tohoto majetku? Musí se např. krátit - poloviční odpis atd.?

Doklad v případě uznané reklamace

ID25310 | | Ing. Petra Konderlová

U našeho klienta, který provozuje prodejnu obuvi, řešíme následující. Zákazník, který u klienta koupil obuv (při nákupu obdržel zjednodušený daňový doklad) ji přišel reklamovat. Reklamace byla uznaná, zákazníkovi byla vyplacena hotovost. Musí obsluha prodejny vystavit při výplatě hotovosti opravný doklad dle § 45 odst. 2 zákona o DPH, kde bude uvedeno evidenční číslo původního daňového dokladu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o DPH, nebo může vystavit nový zjednodušený daňový doklad se zápornými hodnotami bez vazby na doklad původní?

Právnická osoba - přijatý dar ve formě poukázek

ID25296 | | Ing. Martin Děrgel

Naše firma se domluvila s dodavatelem stravenek na bezplatném poskytnutí kupónů na nákup zdravotních potřeb, kulturních akcí. Mělo by to probíhat formou daru, tzn. ročně od nich dostaneme poukázky ve výši cca 15 000 Kč. Jak má poskytnutí vypadat (mají nám to prodat třeba za 1 Kč, má to být zdarma na základě nějaké smlouvy)? Kam budeme my jako obdarovaný tyto kupóny účtovat? Jak to bude při hodnotě cca 1 Kč a jak by to bylo, kdybychom poukázky dostali úplně zdarma. Zahrnujeme to do daňového přiznání (DPH, darovací, DPPO)?

Minimální mzda a mzdový výměr

ID25260 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec má mzdový výměr při plném úvazku např. na 14 000 Kč. K tomu dostává pohyblivou složku mzdy v podobě bonusu. Vždy dosáhne minimální mzdy včetně bonusu stanovené pro letošní rok, tedy 14 600 Kč. Je to v pořádku? Není v rozporu, že nemá ve mzdovém výměru 14 600 (dostává např. 14 000 Kč + 600 Kč odměna)?

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

ID25248 | | JUDr. Marcela Smutná

Je možné se zaměstnancem, s nímž máme uzavřenou dohodu o provedení práce na úklidovou činnost, po naplnění 300 hodin sjednat návazně dohodu o pracovní činnosti na stejnou činnost?

Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni

ID25245 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Můj dotaz se týká provedení ročního zúčtování daně zaměstnankyni, která je v současné době v dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu bezvědomí po vážné dopravní nehodě a není schopna si o roční vyúčtování sama požádat. O RZD chce za ni požádat její manžel. Soudním rozhodnutím bylo nařízeno předběžné opatření a byl jmenován její manžel jako její opatrovník. V soudním výroku je uvedeno následující: opatrovník za opatrovance, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění a hájení práv, může jednat a vykonávat jeho práva při rozhodování o veškeré lékařské péči opatrovance, zejména při volbě vhodných postupů léčby a udělování souhlasu s léčbou a umístěním či propuštěním z ústavu zdravotní péče, při jednání a uzavírání smluv o poskytnutí sociálních služeb a zdravotnických služeb včetně smluv o pobytu opatrovance a dále k uplatnění nároků posuzované z titulu újmy na zdraví v souvislosti z dopravní nehodou autobusu, ke které došlo dne 18. 2. 2019. Nebude-li se při zastupování jednat o běžnou záležitost, vyžaduje se schválení soudu. Nikde tam však není uvedeno, že za ni může o roční zúčtování požádat. Pokud vím, tak o provedení RZ musí požádat vždy jen zaměstnanec sám a ani manžel nebo někdo jiný z rodiny to za něj učinit nemůže. Zdravotní stav zaměstnankyně v současné době nedovoluje, aby si sama o RZ požádala.

Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020

ID25246 | | JUDr. Marcela Smutná

Musí být u dohody o provedení práce v r. 2020 výše mzdy stanovena minimálně ve výši zaručené mzdy, nebo zde stačí dodržet pouze výši minimální mzdy? 

Slovenská firma - práce na nemovitosti v ČR

ID25278 | | Ing. Matěj Nešleha

Pokud by slovenská firma prováděla v ČR práci na nemovitosti (stavbu) pro českého neplátce - s.r.o. - jak by to bylo s DPH? DPH se vypořádává v místě nemovitosti = ČR, česká společnost je neplátcem DPH, tak by žádnou povinnost neměla? Nebo by musela z faktury od slovenské firmy odvést DPH jako identifikovaná osoba?

Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)

ID25280 | | JUDr. Petr Bukovjan

Navazuji na dotaz ID: 25267 | DAUCID: 24436. Naše organizace vyplatila zaměstnanci tříměsíční odstupné namísto dvouměsíčního. Na chybu organizace přišla při závěrečné kontrole mzdových prostředků. Bývalý zaměstnanec byl vyzván k vrácení přeplatku, ale bohužel peníze nevrátil. Jak má organizace v tomto případě dál postupovat? K přeplacení odstupného došlo jednoznačně chybou zaměstnance, který odstupné posílal (zaměstnanci bylo sděleno, že dostane 3měsíční odstupné a bylo tak i vypočítáno a posláno a až s odstupem se přišlo na to, že to bylo chybně).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru