Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

EET ve školství

ID25487 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i v rámci doplňkové činnosti např. ubytování, stravování pronájmy atd. Také jsme plátci DPH. Bude se nás týkat také EET? Na nějakém školení, kde byla naše paní účetní, říkali, že se to škol týkat nebude, ale nejsme si jistí. Většina plateb probíhá bezhotovostně, ale přesto někdo uhradí za stravu v hotovosti, nebo při pronájmu tělocvičny jsou některé platby v hotovosti, stejně tak u ubytování osob. Jaké je správné řešení?

Zaručená mzda a průměrný výdělek pro náhradu mzdy

ID25492 | | JUDr. Marcela Smutná

Z důvodu zvýšení minimální a tedy zaručené mzdy byla zaměstnancům zvýšena hodinová mzda od 1. 1. 2020. Průměr pro náhrady se vypočítal z výdělku za 4. čtvrtletí 2019. Tento průměrný výdělek je nižší než zaručená hodinová mzda pro rok 2020. Mohu použít průměr pro náhrady za 4. čtvrtletí 2019 nebo mám průměr pro náhrady přepočítat? 

Sleva na vyživované dítě

ID25497 | | Ing. Martin Děrgel

V pracovním poměru máme zaměstnance z Ukrajiny, od roku 2000 žije a pracuje v ČR, státní příslušnost Ukrajina, celý rok žije v ČR, na Ukrajině se zdržuje 1-2 týdny v roce. Je ženatý s Ukrajinkou, dítě se jim narodilo v ČR, pořídili si v ČR byt, splácí hypotéku, mají účet v bance, dítě chodí v ČR do školky. Mají zde středisko životních zájmů - druh povolení pobytu: trvalý pobyt, povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU dotaz: lze u tohoto zaměstnance uplatnit měsíčně ve výplatě slevu na vyživované dítě? Lze provést roční vyúčtování?

Platby na životní pojištění a DPFO

ID25512 | | Romana Smékalová

Občan si platí životní pojištění s tím, že má každý rok uhradit celkem 12 000 Kč, platby provádí 2x ročně. Vzhledem k tomu, že kdysi opomněl uhradit druhou splátku v prosinci a uhradil ji až v lednu následujícího roku, platí od té doby tímto způsobem pojistné- tedy opožděně. V r. 2019 uhradil dvě splátky á 6 000 Kč (první v lednu - ta byla za r. 2018, druhá v červnu byla vlastně první splátkou za r. 2019). Ještě za zdaňovací období 2018 obdržel občan pro účely DPFO potvrzení o zaplaceném pojištění ve výši 12 000 Kč. Pojišťovna tedy do potvrzení zahrnula obě platby bez ohledu na to, že lednová byla za pojistné 2017. Nyní pojišťovna zaslala potvrzení pouze na částku 6 000 Kč s tím, že se prý změnil zákon a lze potvrzení zaslat pouze na uhrazené pojistné za daný rok. Lednovou platbu do potvrzení nezahrnula. Odvolává se na § 15 odst. 6 ZDP. Zde ale čtu, že "lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období". Toto chápu tak, že by potvrzení nemělo respektovat, za které období se platí pojistné, a tudíž by i letos mělo být na 12 000 Kč. Jaké tvrzení je tedy správné?

Odpočet úroků z hypotečního úvěru

ID25514 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba se rozhodla o instalaci FTV na střeše "kolny", která není obytnou stavbou, ale tvoří nedílnou součást stavby pro bydlení. Na pořízení FTV si hodlá vzít půjčku. Nabízí se stavební spořitelna, která půjčí a současně jako bonus zdůvodňuje, že úroky z hypotečního úvěru lze odečíst z nákladů, jako položka snižující daň fyzickou osob o zaplacené úroky ze stavebního spoření, hypotečního úvěru. Někdy se vše hodnotí jako součást stavby, pokud se platí DPH při pořízení souboru staveb a pozemků. Z toho důvodu bychom považovali za správné i odpočet úroků ze stavebního spoření. Podmínka užívání nemovitostí a staveb souvisejících k bydlení účastníků stavebného spoření splněna. Úvěr na manžela, ale manžel nevlastní nemovitosti. Vlastní ji manželka spolu se synem, ale manželka je spoluúčastníkem smlouvy a manžel, manželka i syn bydlí a užívají 100 % nemovitosti. 

Syntetické a analytické účty

ID25516 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Dříve, když jsme se učili účetnictví, tak účet 518 v počítačovém zápisu 518000 byl označován jako SYNTETICKÝ, a pokud měla účetní jednotka Analytické účty 518100/518200 nebylo možné účtovat na syntetiku 518000. Nyní máme program, který jako syntetiku bere skutečně jen 518 a účet 518000 je již analytika. Může mít tedy jednotka Analytické účty 518000 a 518100 nebo v případě analytik je účet 518000 stále zakázaný?

EET - prodej na předváděcí akci

ID25521 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost vlastní jeden certifikát pro účely EET. Na základě tohoto certifikátu vystavuje stvrzenky pro platby v hotovosti přijaté v sídle společnosti. Společnost však bude prodávat své výrobky také na předváděcí akci, která se bude konat mimo prostory sídla společnosti. Potřebuje pro tyto účely ještě další certifikát EET nebo může pro použít certifikát stávající?

Řemeslná živnost

ID25519 | | JUDr. Vlasta Víghová

Předmětem podnikání je: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Je to živnost řemeslná a mohu uplatnit paušál ve výši 80 % nebo musím uplatnit paušál ve výši 60 %?

Účtování nákupu software

ID25520 | | Ing. Ivana Pilařová

Mám fakturu na nákup software, který zařadím na 041. Ve faktuře jsou 2 položky, nákup software a upgrade + podpora na 1 rok. Je správné účtovat o upgrade na 518 anebo přiřadit k 041? 

Přefakturace nákladů nájemníkovi

ID25400 | | Ing. Jan Ployer

Ve velkém obchodním centru si pronajímáme nebytové prostory, které dále podnajímáme našemu nájemníkovi. Vlastník objektu nám účtuje kromě zdaněného nájmu i zálohu na přímé i nepřímé náklady. Tyto různé náklady (voda, teplo a nespočet podílů jako na ochranku, úklid atd.) jsou zahrnuty v jedné částce a vlastník nám neposílá doklad na přijatou platbu - využívá možnost zálohy nezdaňovat, jelikož podle něj neví, na co se záloha přesně použije a jaká bude sazba. Tento samý model jsem použila u svého podnájemníka. Nájem byl uzavřen od 1. 1. 2019. Na začátku ledna 2020 nám došla 1. část vyúčtování záloh od majitele objektu. DUZP 31. 12. 2019 - elektřina 21%, voda 15%, teplo 15% a na konec odečtena záloha 0% (přesně 12x naše záloha). Na dokladu je tedy vyčíslena celková DPH za 21% a 15%, odečtena záloha a doplatek co po nás dodavatel požaduje. U nás jsme zaúčtovali a sedí nám to. Jelikož jsme doklad dostali až 23. 1. 2020, rozhodla jsem se nyní naúčtovat („přeúčtování“ – používáme na vstupu 5xx - odpočet a na výstupu 6xx - odvod) tyto náklady svému podnájemci (jak máme ve smlouvě). A nyní nevím, jestli správně můžu přeúčtovat až v lednu (prosinec už jsem měla uzavřený) a když jsem chtěla přesně „opsat“ způsob vyúčtování, tak jsem si uvědomila, že teplo již podléhá 10%. Můj podnajimatel zaplatil 11x zálohu v roce 2019 a poslední až lednu 2020, kterou mu chci také ve vyúčtování odečíst. Můžu vystavit fakturu za náklady v roce 2019 v lednu 2020 (tehdy jsem já zjistila) a celkové náklady za rok účtovat elektřinu + 21 %, voda + 15 % a celé teplo +10 % a pak odečíst nezdaněné zálohy? Je tento způsob správný? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru