Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nesprávná sazba DPH

ID24237 | | Ing. Martin Svoboda

Při vystavení faktury odběrateli (plátci DPH) na Slovensko za odběr zboží, se nám do faktury vloudila chyba. Asi u čtyřech položek bylo naúčtované 21% DPH, ostatní jsou správně fakturovány s nulovou sazbou DPH. Jak máme toto opravit vzhledem k tomu, že odběratel již má odevzdané přiznání k DPH za květen?

DPH a prodej automobilu

ID24238 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba, podnikatel, se stala v dubnu 2019 plátcem DPH. Pro podnikání i pro soukromé účely využívá osobní auto, které nemá zařazeno v majetku pro účely ZDP, uplatňuje výdaje paušálem. Zařadí jej však do obchodního majetku pro účely DPH, aby mohl uplatňovat poměrnou část odpočtu DPH u pohonných hmot, oprav a dalších s autem souvisejících zdanitelných plnění. Auto pořídil déle než 12 měsíců před registrací k DPH, proto odpočet DPH z pořízení auta dle § 79 nepřipadá v úvahu. 1. Bude nutné při případném prodeji auta odvést DPH na výstupu, půjde o zdanitelné plnění? 2. Pokud ano, je nutné odvést DPH z celé částky prodejní ceny nebo je možné zohlednit fakt, že auto bylo částečně užíváno i pro soukromé účely, a poměrnou část nezdanit? Podnikatel neměl možnost uplatnit odpočet DPH ani částečně. 

Zemní práce a odvoz zeminy

ID24244 | | Ing. Ladislav Pitner

Subdodavatel pro nás provádí zemní práce bagrem. Zároveň vedle bagru popojíždí celou dobu jeho nákladní automobil, bagr mu nahazuje vytěženou zeminu a tu nákladní auto odváží na skládku (fakturace za hodiny, kdy je auto k dispozici). Je v pořádku, když fakturuje v režimu přenosu pouze práce bagrem a odvoz zeminy fakturuje s DPH? Lze tyto služby chápat každou jako samostatné plnění s odlišným daňovým režimem? Jaké by bylo řešení, pokud by nákladní automobil byl za stejných podmínek dalšího dodavatele? 

Odměna jednatele a DPH

ID24246 | | Ing. Ladislav Pitner

Podléhá dle aktuální legislativy odměna jednatele DPH? 

Automobil na úvěr - ukončení

ID24250 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v 06/2015 ojetý automobil na úvěr. Teď v 6/2019 jsme uhradili poslední splátku. Automobil ve firmě zůstává, letos bude ještě uplatněn poslední daňový odpis. Vyplývají pro nás z této skutečnosti nějaké účetní, popř. daňové kroky/operace? Je možné od 07/2019 na tento automobil uplatnit daňový paušál (tzn. v daňové přiznání za rok 2019 uplatnit částku 5 000 Kč * 6 = 30 000 Kč - s tím, že náklady na pohonné hmoty a parkovné budou od 07/2019 nedaňové)? 

Podíl v účetní jednotce

ID24251 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše firma s. r. o. vložila v roce 2009 do nově založené firmy s. r. o. finanční podíl ve výši 250 000 Kč. Ve firmě, která tento podíl vložila, byla tato platba zaúčtována na účtu 062000-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. V roce 2012 byl na firmu, do které byl vložen finanční podíl, vyhlášen konkurz. V roce 2019 bylo vydáno usnesení o zrušení konkurzu. Jak se v tomto případě účtuje o částce 250 000 Kč, která je stále na účtu 062000 a nebude nikdy vrácena ?

Nákup ojetého automobilu

ID24252 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. nakoupila ojetý osobní automobil za 178 000 Kč, a aby ho mohla používat, byla provedena oprava za 181 000 Kč. Jak správně určit vstupní cenu pro odepisování? Podle platných předpisů se provedené opravy neodepisují. Auto už bylo koupeno jako určené k opravě. Zkoušela jsem hledat na internetu a tam se v ČR prodává jedno podobné auto za 240 000 Kč a pak jsem našla ještě v Německu za (v přepočtu) 275 000 Kč. Kdybych odepisovala cena auta + opravy, tak by se odepisovalo ze vstupní ceny 359 000 Kč a takovou hodnotu to v žádném případě nemá. Majitel auta mi udává prodejní cenu cca 290 000 Kč, ale přál by se odepisovat z ceny 178 000 Kč. Jak určit správnou vstupní cenu pro odepisování?

Výpočet dovolené

ID24254 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Výměra dovolené v naší firmě činí 4 týdny. Zaměstnanec, který u nás pracuje od listopadu 2006 dlouhodobě onemocněl v roce 2019, a to od 7. 2. 2019. Pokud neschopnost bude trvat až do konce roku 2019, kolik mu vznikne za rok 2019 nárok na dovolenou? Je možné mu dovolenou krátit? 

Potvrzení o uhrazení daně z nemovitých věcí za konkrétní pozemek

ID24253 | | JUDr. Alena Koutná

Fyzická osoba, poplatník daně z nemovitých věcí, hradí daň z nemovitých věcí a požádal finanční úřad o potvrzení, že daň za jeden konkrétní pozemek uhradil. Finanční úřad odmítá takové potvrzení vydat se zdůvodněním, že na to není v jejich systému formulář. Nabízejí vydat ověřenou kopii daňového přiznání, kterým byla daň přiznána, nebo vytištění tzv. Konkludentního platebního výměru na daň z nemovitých věcí za rok 2019. Ale ani jedno není důkazem o tom, že za konkrétní pozemek je daň uhrazena. Daňové přiznání je staré mnoho let a těžko dokáže, že od jeho podání mohlo dojít ke spoustě změn... a v platebním výměru nejsou konkrétní nemovitosti vůbec uvedeny. Může poplatník daně z nemovitých věcí požádat o potvrzení, že za konkrétní pozemek je daň uhrazena? A na to navazující otázka - je finanční úřad povinen takové potvrzení vydat? A pokud ano, tak podle jakého paragrafu?

Manko v pokladně - s. r. o.

ID24260 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. nevykazovala v minulých pěti letech žádnou činnost. Eviduje ale manko v pokladně, nerozdělený zisk a rezervní fond. V současné době došlo ke změně společníka, sídla, činnosti. Je možné uhradit manko v pokladně z rezervního fondu a z nerozděleného zisku?

Doplnění dotazu: Manko v pokladně je významné a pochází z minulých let. Pokud bude zúčtováno na účet 42X - Jiný výsledek hospodaření minulých let, je nutné dělat dodatečné daňové přiznání? I když je toto nedaňový výdaj a daň by to neovlivnilo?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru