Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Závislá činnost, odvody v ČR a EU

ID24049 | | Ing. Martin Děrgel

Občan Rakouska je zaměstnán v rakouské firmě. Nyní se přestěhoval i s rodinou do České republiky, kde má i trvalé bydliště. Je stále zaměstnancem rakouské firmy. Bude pro firmu pracovat v režimu home office, občas pojede do Rakouska do firmy na porady apod.

Jakými předpisy se bude řídit jeho mzda, daň a odvody sociálního a zdravotního pojištění?

Jaký bude mít důchod – podle rakouských nebo českých zákonů?

Když bude vyjíždět z České republiky (z domova) na porady do Rakouska, má nárok na diety?

Kde bude pojištěn – sociální a zdravotní pojištění?

Datum zdanitelného plnění u zástavy peněz u advokáta prodej nemovité věci

ID24038 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, plátce DPH, prodává nemovitou věc přes realitní kancelář. Kupující peníze za nemovitou věc poslal na bankovní účet do zástavy advokátovi, peníze zde budou uloženy do doby přepisu na katastru nemovitostí na nového majitele. Až bude proveden zápis na katastru na nového majitele, pak teprve advokát pošle peníze za nemovitou věc prodávajícímu na jeho bankovní účet. S jakým datem má prodávající fakturovat, kdy vzniklo zdanitelné plnění, je to datum připsání úhrady advokátovi ze strany kupujícího, nebo datum vkladu do katastru nemovitostí na nového majitele, nebo datum připsání peněz na účet prodávajícího od advokáta, který je pošle prodávajícímu až po provedeném vkladu do katastru.

Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění

ID24035 | | Josef Rajdl

Cizinec (Brazilec) žije s rodinou počínaje lednem 2018 v České republice v pronajatém bytě, zároveň zde má uzavřen pracovněprávní poměr. Jeho status jsme vyhodnotili jako daňový rezident České republiky. Manželka nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč, dítě splňuje obecné podmínky § 35c zákona o daních z příjmů. Je v takovém případě nutné pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání za rok 2018 žádat předem na finančním úřadě o potvrzení o daňovém domicilu poplatníka v České republice, nebo zda stačí ve formuláři DAP uvést, že poplatník je daňový rezident České republiky, resp. že není daňový nerezident?

Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice

ID24030 | | Josef Rajdl

Zahraniční fotbalista ze Srbska působil v průběhu roku v českém fotbalovém klubu a byly mu poskytnuty nepeněžní výhody, které byly zdaněny dle § 22 odst.1 písm. f) bod 2 ZDP a na které od finančního úřadu obdržel potvrzení o sražené dani. Může si rok za 2018 podat přiznání v ČR a uplatnit výdajový paušál ve výši 40 %, popř. další nezdanitelné částky či slevy?

Automobil v podnikání

ID24066 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma s. r. o. bude prodávat osobní automobil,který měla v majetku a uplatnila si při jeho pořízení DPH poměrným nárokem. Je nutné při jeho prodeji odvést DPH i z té části DHM, která nebyla určena pro ekonomické účely, když již uplynula lhůta pro úpravu odpočtu daně (více než 5 let)? Pokud je prodáváno osobě blízké, je lepší prodávat za odhadní cenu? U nově pořizovaného auta opět uplatníme poměrnou část DPH - lze toto již u zálohy? U ostatních nákladů (PNEU, opravy) uplatnit DPH také jen v poměrné výši nebo vůbec a celé ponechat v nákladech?

Bonus 15 000 Kč ve mzdě nebo v dárkových poukázkách

ID24070 | | Ing. Petra Konderlová

Vedení společnosti bude proplácet bonus za odpracované roky. Každý zaměstnanec obdrží 15 000 Kč. Prosím o uvedení rozdílu v pohledu na náklady u zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel vyplatí a) prémii 15 000 Kč hrubého ve mzdě nebo b) 15 000 nákupem dárkové poukázky (např. na nákup zájezdu, nákup v obchodě). Kolik korun v dárkových poukázkách může zaměstnanec obdržet, aniž by tento příjem musel danit ve své mzdě? Je nějaký limit?

Jednatel bez odměny a benefit

ID24075 | | JUDr. Vlasta Víghová

Má jednatel a společník s. r. o, který nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele, nárok na benefit ve formě příspěvku na sport? Případně za jakých podmínek? Pokud by to v tomto případě nebylo možné, stačilo by, aby například jednou ročně dostal odměnu ve výši 10 000 Kč a pak by nárok měl, pokud by to tak měl sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce?

Dovoz a prodej ojetých automobilů z EU, plátce DPH

ID24029 | | Ing. Martin Děrgel

Jak řešit DPH u fyzických osob v daňové evidenci následující případy? Podnikatel se nově se stal plátcem DPH.

a) Podnikatel nakoupí ojeté automobily na burze - zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH, některé automobily prodá v původním stavu, některé opraví a pak prodá v ČR. Některé automobily prodá přes bazar, některé prodá sám. Prosím o uvedení příkladu.

b) Podnikatel nakoupí ojeté automobily v EU - ne ve zvláštním režimu, prodá je v ČR.

c) Podnikatel nakoupí ojeté automobily v ČR od neplátce a dále prodá neplátci nebo plátci, něco prodá přes bazar, něco sám.

Daňový nerezident

ID24028 | | Josef Rajdl

Občanka České republiky v roce 2018 pracovala a dosud pracuje jako zdravotní sestra v Saúdské Arábii. V ČR má příjmy z pronájmu nemovité věci. Tímto je v ČR jako daňový nerezident. Za rok 2018 musí podat daňové přiznání z příjmů z nájmu v ČR. Měla povinnost daňové přiznání dodat na FÚ do 31. 3. 2019? Co vše musí vyplnit v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2018?

Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1

ID23458 | | Josef Rajdl

Od 1. 1. 2019 je změna pro výpočet superhrubé mzdy u cizinců s A1. Máme cizince z Německa s A1 – jaké je procento povinného pojistného za zaměstnavatele (sociální + zdravotní pojištění) v Německu pro výpočet daně od 1. 1. 2019 ze superhrubé mzdy u cizinců s A1 z Německa? Solidární daň musí být asi také stále odváděna? A dodržuje se náš maximální vyměřovací základ na sociální pojištění? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru