Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Elektrická koloběžka, soukromé účely, daň z příjmů

ID27455 | | Ing. Martin Děrgel

Firma (plátce DPH) koupila elektrickou koloběžku za 35 000 Kč + 7 000 Kč DPH, bude ji využívat zaměstnanec a jeho odhad je 50 % využití pro firemní účely a 50 % pro soukromé účely. Koloběžka má dle výrobce motor 1200W (48V). Zaměstnanec se s firmou dohodl, že 50 % hodnoty koloběžky zaplatí zaměstnavateli- tj. 17 500 + 3 500 = 21 000 Kč, el. energii si bude nabíjet zaměstnanec na svoje náklady doma a případné opravy se bude podílet na 50 %. Musí firma zaměstnanci v tomto případě něco dodaňovat do mzdy? Je možné zaúčtovat polovinu faktury za koloběžku jako 33x/321 a druhou polovinu 501.ddhm/321 nebo celé na účet 501ddhm/321. (podle mého názoru se jedná o spoluvlastnictví a 50% hodnota v evidence drobného majetku a nákladech firmy se mi zdá nejvěrohodnější.) Pokud by byla koloběžka nakoupená a zaplacená ze 100 % pouze firmou, tak by se dodaňovalo do mzdy 1 % a min 1 000 Kč měsíčně jako u motorového vozidla (auta), nebo podle § 6/3 cena obvyklá (tzn. koloběžka není považována jako motorové vozidlo)?

Paušální daň

ID27460 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba doposud uplatňující paušální výdaje fyzicky inkasovala v roce 2020 částku 900 000 Kč. V prosinci roku 2020 vystavila fakturu na částku 200 000 Kč a tato částka bude uhrazena až v lednu 2021. Může tato fyzická osoba přejít na paušální daň od roku 2021 (tážeme se primárně s ohledem na výši příjmu 1 mil. Kč)? Pokud ano, dozvěděli jsme se, že je nutné zvýšit základ daně u této FO i o neuhrazené pohledávky - toto zvýšení se promítne jako zvýšení ZD pro daň z příjmu. Je nutné ale tuto položku (v našem případě 200 000 Kč) zahrnout do příjmu i pro účely zdravotního a sociálního pojištění - tj. přičíst ji ke všem ostatním příjmům, uplatnit příslušný paušální výdaj a s touto částku dále pracovat pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění?

Registrace ochranné známky

ID27491 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak si může OSVČ, které má živnost na ruční práce, nechat zaregistrovat svou značku, resp. název tak, aby ho nikdo nemohl kopírovat apod. - u jakého úřadu? Kolik to stojí? Je tam jediný poplatek na začátku či další každý rok? Je nutný pouze název např. SLUNCE POPLETA či např. i logo, lze logo doplnit? Moc Vám děkuji za objasnění skutečností s tímto spojených.

Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele

ID27522 | | Ing. Petra Konderlová

Jakou daní zdanit příjmy naší zaměstnankyně? Jedna naše zaměstnankyně je u naší společnosti zaměstnaná na hlavní pracovní poměr (má uzavřenou pracovní smlouvu, podepsala prohlášení poplatníka, měsíční hrubá mzda je 22 tis. Kč), kde jako náplň práce je uvedeno "obchodní referent". Dále má ta samá zaměstnankyně u naší společnosti uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP), kde jako náplň práce je uvedeno "uklizečka" . Na tuto DPP měsíčně odpracuje do 25 hod. a měsíčně dostane mzdu do 10 tis. Kč (nepodepsala prohlášení poplatníka). Protože se jedná u pracovní smlouvy o jiný druh zaměstnání než má u DPP, domníváme se, že takto ji zaměstnat můžeme a že je to v pořádku. Jak ale máme zdanit její měsíční příjmy? Sociální a zdravotní pojištění odvedeme jen z příjmu na pracovní smlouvu, ale jak správně postupovat a zdanit její příjmy daní z příjmu? Sečíst oba příjmy a zdanit zálohovou daní nebo každý příjem vést samostatně a její příjem na prac. smlovu zdanit zálohovou daní z příjmů a příjem na DPP zdanit srážkovou daní? 

Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

ID27471 | | Ing. Matěj Nešleha

Chtěli bychom se zeptat na daňovou uznatelnost či neuznatelnost u lékařských prohlídek u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Jedná se nám o:

a) vstupní lékařskou prohlídku

b) periodickou lékařskou prohlídku - cca po 2 letech,

c) výstupní lékařskou prohlídku zaměstnanců. Na jaký účet účtové osnovy vše účtovat?

Pronájem osobního automobilu jednatele do s. r. o.

ID27465 | | Ing. Matěj Nešleha

Jednatel společnosti s. r. o. pronajímá do své firmy na základě nájemní smlouvy své soukromé vozidlo. Jednatel v s. r. o. nemá zaměstnanecký poměr.

1) Nájem vozidla, PHM, i opravy budou daňově uznatelným nákladem pro s. r. o.?

2) Může s. r. o. podat přiznání k dani silniční a i ji zaplatit, i když v TP vozidla je uveden vlastník jednatel společnosti (kolonka provozovatele není vyplněna) - jaké to bude mít daňové dopady?

3) Jednatel společnosti by tento pronájem měl zdanit v § 9 ZDP?

4) Jelikož se jedná o spojené osoby, nájemné za vozidlo by mělo být v ceně obvyklé. Jak se postupuje, pokud by nájem byl nižší - kdo dodaňuje?

Nákup kryptoměn na s. r. o.

ID27464 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma s. r. o., neplátce DPH by chtěla zhodnotit své peníze ve firmě formou nákupu kryptoměn, případně dluhopisů apod. (např. 300 000 Kč). Jaké jsou účetní a daňové dopady pro firmu? Jak to bude se zaúčtováním?

Kompenzační bonus u důchodce na DPČ

ID27494 | | Ing. Ivana Pilařová

Důchodce pracuje ve firmě na DPČ po celý rok. Sociální pojištění, i když malé, je placeno. Koncem léta mu byla vystavena pracovní neschopnost, která skončila po vyčerpání 84 dnů. Následně však zůstal pracovník do konce roku doma, protože účetní práce, kdy musí jednat s klienty firmy je pro něj nebezpečná. Jeho pracovní náplní je vedení daňové evidence pro OSVČ, kteří nejsou plátci DPH. Firma vystavuje těmto klientům měsíčně paušální odměnu. Jemu přidělenou náplň práce nepřevzal jiný zaměstnanec, ale dodatečně ji odvede on sám po nástupu do práce (snad v únoru 2021). Má nárok na kompenzační bonus od 1. 1. 2021, či nikoliv? Pokud ano, žádá o něj sám nebo žádá zaměstnavatel?

Zastavěná plocha - daň z nemovitých věcí

ID27512 | | Ing. Jan Kašpar

Počítá se venkovní schodiště ke vstupu (5 betonových schodů mimo obvodový plášť budovy) do zastavěné plochy pro základ daně ze staveb (daně z nemovitých věcí)? 

Pracovní smlouva

ID27515 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jednatel chce zaměstnat příležitostného řidiče vozidla nad 3,5 tuny. Někdy pojede 2 x týdně, jindy 3 x apod. Bude to dle potřeby ZML. Jak sjednat pracovní dobu v pracovní smlouvě? Zamětnanec bude na HPP, u DPČ by asi nemusela vyjít v průměru polovina pracovní doby za vyrovnávací období. Zaměstnanec by byl placen hodinově. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru