Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Služební automobil pro soukromé účely

ID26160 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma pořídila v roce 2019 vozidlo, které zaměstnanec může používat k soukromým účelům. Při pořízení vozidla došlo ke krácení DPH a lhůtu na úpravu odpočtu 5 let sledujeme. Úpravu odpočtu DPH za dlouhodobý majetek děláme v prosinci na základě zjištění skutečného poměru soukromých a služebních kilometrů za celý rok. Pokud se liší o více než 10 % od kvalifikovaného odhadu, provedeme úpravu. Benzín projetý na soukromé cesty zaměstnavatel naúčtuje zaměstnanci a odvede DPH. Moje otázka směřuje na stanovení poměrného koeficientu při opravách, nákupu materiálu, službách, atd. Naše firma je měsíční plátce DPH. Na konci každého měsíce se každému autu vytiskne karta oprav, nákupu materiálu a služeb, který se v daném měsíci uskutečnil. Zjistí se skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů v daném měsíci a interním dokladem se v tomto měsíci upraví odpočet DPH. Každý měsíc je to tedy jinak, např. v leden máme poměr 20:80, v dubnu 50:50, v srpnu 80:20. Pokud tedy v březnu 2020 dojde k opravě auta za 80 000 Kč + DPH, na konci měsíce března 2020 zjistím skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů a upravím odpočet DPH v tomto skutečném poměru. K těmto úpravám odpočtu DPH za opravy, služby a materiál již v prosinci daného roku nevracíme. Je to tak možné?

Sazba DPH u plastické (estetické ) chirurgie a kosmetiky

ID26162 | | Ing. Martin Svoboda

Jakou sazbu DPH použít o plastické (estetické) chirurgie a u kosmetických služeb?

Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného

ID25912 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatelka firmy s. r. o. má uzavřenou smlouvu o jednatelství a zároveň dohodu o provedení práce na částku 10 000 Kč u stejné firmy a aktuálně si zažádala o ošetřovné na dítě z důvodu karantény. Je možné, aby si po dobu, kdy čerpá ošetřovné na péči o dítě, vyplácela částku 10 000 Kč z dohody o provedení práce? Dohoda je uzavřena na účetní práce, které jednatelka vykonává z domova cca 3 hodiny týdně. Nebo si částku z dohody nemůže vyplatit? Stejný dotaz by byl i pro případ, že by jednatelka byla nemocná a čerpala nemocenskou, je možné si vyplatit peníze z dohody, nebo ne?

Lékařská prohlídka zaměstnance

ID26149 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnanec (do 50 roků) měl vstupní prohlídku v 5/2016, jedná se o kovoobráběče, který je zařazen ve 2. kategorii bez rizika, součástí jeho práce jsou ale i: práce jeřábníka, řidič VZV a pracuje v nočních směnách. Nyní má v květnu 2020 prohlídku po čtyřech letech (mezitím měl ještě periodické prohlídky na noční směny). Pokud má nyní v protokolu o zdravotní způsobilosti uvedeny všechny činnosti - kovoobráběč, řidič VZV, jeřábník a práce v nočních směnách, můžeme sloučit tuto prohlídku a počítat následující periodickou prohlídku za čtyři roky a nemusí jít znovu k lékaři za rok - což by mělo být původně v rámci 2. kategorie po pěti letech? Neřešíme noční, to půjde zase za dva roky.

 

 

Stavební úprava u nájemce do limitu technického zhodnocení bez souhlasu

ID26124 | | Ing. Jiří Vychopeň

Nájemce nemá ve smlouvě souhlas s prováděním technického zhodnocení, plánuje v najatých prostorách udělat menší stavební úpravu na svoje náklady za 10 000 Kč. Práce však mají charakter technického zhodnocení - vybudování malého sprchového koutu (firma neúčtuje do 40 000 Kč o technickém zhodnocení). Může si tento sprchový kout dát do daňových nákladů a odečíst DPH (za předpokladu, že bude stejně jako ostatní části pronajatých prostor sloužit výhradně k ekonomickým účelům)?

Sazba DPH u internetového přenosu vysílání

ID26163 | | Ing. Jiří Nigrin

Jaká bude sazba DPH u tzv. internetové televize, kdy plátcem bude s. r. o. zastupující herce, který právě chce přes internet přenášet svá vystoupení. 

Jednalo by se o výši sazby DPH pro předplatitele, kteří by si zaplatili vystoupení herce, který bude vysílat své vystoupení přes internet. To předplatné bude fakturovat jeho zastupující agentura. Bude tam základní sazba DPH?

Pořízení investice v cizí měně od českého subjektu

ID26117 | | Josef Rajdl

Účetní jednotka používá ve svém účetnictví denní kurz ČNB. V dubnu pořídila od českého dodavatele stroj za 290 000 EUR bez DPH. Dodavatelem je český subjekt. Fakturace s dodavatelem byla dohodnuta v EUR. Dodavatel používá roční kurz, pro rok 2020 je tento kurz ve výši 25,41 Kč/EUR. Doklad byl kurzem dodavatele zaúčtován na účet 042 a DPH uplatněna ve výši, která byla vyčíslena na dokladu. Vzhledem k aktuálnímu kurzu 27,41 Kč/EUR vznikne při úhradě faktury kurzová ztráta ve výši cca 696 000 KčNeměla by účetní jednotka pro přepočet do svého účetnictví použít denní kurz a rozdíl doúčtovat na účet 042 interním dokladem? Software neumožňuje použití dvou kurzů na jednom dokladu. U nevýznamných částek, které jsou účtovány nákladově, toto účetní jednotka neřeší, i když v souladu s § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů by měla používat kurz, který používá v účetnictví. Bylo by možné stanovit ve směrnici, že účetní jednotka sice používá denní kurz ČNB, ale u dodávek od českých subjektů, kdy fakturace probíhá v cizí měně, bude používat kurz dodavatele.

Kompenzační bonus

ID26111 | | Josef Rajdl

1) OSVČ, která požádala za období 12. 3.-30. 4. 2020 o kompenzační bonus v době podání žádosti měla snížené příjmy, v některých dnech nulové. O některé zakázky do konce dubna úplně přišla. V druhé polovině dubna se však podnikání OSVČ opět rozjelo a vzhledem k jiným sjednaným podmínkám si za část měsíce vydělala víc než obvykle. Jak naložit s kompenzačním bonusem, když byl již vyplacen i za dny, v kterých už měla OSVČ příjmy?

2) OSVČ, kadeřnice požádala o kompenzační bonus do 24. 5. 2020, kdy se předpokládalo otevření. Nyní však došlo ke změně a otevřeno bylo 11. 5. 2020. Co s vyplaceným bonusem za tyto dny kdy už opět podnikala?

Výpočet přirážky DPH, nákup v cizí měně, použití kurzu, sklad

ID26138 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma uplatňuje zvláštní režim na použité zboží. Skladové hospodářství vede metodou B odděleně mimo účetní systém. Nějaké použité zboží nakupuje v cizí měně. Jaký kurz má použít pro přepočet cizí měny u nákupu s ohledem pro výpočet DPH z přirážky? Den z faktury přijaté a den z příjemky na sklad je odlišný, a tedy dochází k rozdílům u kurzů. Otázka je směřovaná na výpočet DPH z přirážky - z jakého dne vzít kurz pro výpočet nákupní ceny použitého zboží. Dále otázka směřuje k účetnictví - sklad je veden odděleně a může docházet k odlišné hodnotě na účtu 504 v účetnictví a na skladové příjemce na kartě (vlivem kurzu z jiného dne). Je třeba toto nějak srovnávat jako v metodě A? Bohužel mně nenapadá, jakým způsobem by šel oddělený sklad takto srovnávat s účetnictvím. Pokud daný druh použitého zboží je téměř zaměnitelný (ovladače stejné druhu) a obchodní politika při prodeji tohoto zboží je jednotná bez rozdílu od koho byla zásoba vykoupena. Je možné dávat víc různých použitých zboží na jednu skladovou kartu a používat na ní ocenění FIFO nebo vážený aritmetický průměrem? A to jak z hlediska zachycení pohybů skladové karty, tak i určení nákupní ceny pro výpočet přirážky?

 

Úprava,doplnění náplně práce

ID26166 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jaké možnosti má zaměstnavatel při rozšíření, či doplnění náplní práce? Máme pracovnici s pracovní náplní - finanční referent a pokladní. Od září potřebujeme, aby prodávala stravenky a dobíjela stravovací kredit. Může nám toto odmítnout? Hrozí nějaké úskalí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru