Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem firemního vozidla

ID25568 | | Ing. Christian Žmolík

Může právnická osoba dlouhodobě pronajmout své firemní vozidlo OSVČ?

Akce eventové agentury v CZ a na SK

ID25575 | | Ing. Martin Děrgel

Naše eventová agentura pořádá v ČR a na Slovensku tenisový turnaj, na který jsou pozváni předem určení klienti (firmy). Tento event vypadá tak, že v předvečer 1 denního tenisového turnaje se koná společenský večer zaměřený na téma podnikání pozvaných firem (např. farmaceutika nebo strojírenství), během večera je tak přednáška specialisty v tomto odvětví (o trendech, budoucnosti daného odvětví, podnikatelských rizicích daného odvětví atd.), během tohoto večera se podává jídlo i pití (alko + nealko). Během večera se po přednášce manažeři seznamují, vyměňují si vizitky, tyto eventy mají pozitivní vliv na nové zakázky zúčastněných firem. Druhý den se pak koná sportovní turnaj zúčastněných manažerů (např tenis). Po turnaji jsou účastníci pozváni na jídlo, vyhlášení vítěze. Poté setkání končí. Během obou dnů jsou prezentovány loga zúčastněných firem, často se zvou známé osobnosti, aby reklamní dosah těchto akcí byl co nejvyšší. Našimi náklady jsou: • Nájem tenisového resortu • Výroba reklamních billboardů, bannerů zúčastněných firem (partnerů akce) • Raut (jídlo a alko/nealko pití) • Zajištění moderátora akce • Zajištění hostesek • Zajištění profesionálního fotografa • Kompletní zorganizování akce („na klíč“) • Celá akce je pečlivě zdokumentována, nafocena, zveřejněna na našem webu Našim klientům fakturujeme reklamní plnění, čistou reprezentaci (jídlo a pití, event. krátké vystoupení nějakého méně známého zpěváka) fakturujeme extra řádkou na námi vydané faktuře. Českým odběratelům s CZ DIČ odvádíme vždy DPH 21 %. DOTAZY 1) Prosím o posouzení našeho nastavení. Jsme toho názoru, že musíme i občerstvení fakturovat s 21 % DPH, neboť jej přefakturováváme s malou ziskovou přirážkou. Nejsme také schopni rozdělit nealko a alko nápoje. 2) Výše uvedené akce realizujeme i 1x za rok na Slovensku. Musíme se na Slovensku registrovat k DPH? Když místo plnění u občerstvení je v místě konání akce, tj na Slovensku? Naše plnění poskytujeme slovenským firmám se slovenským DIČ (SK12345678) jako „reverse charge“. Českým odběratelům fakturujeme s CZ DPH 21 %. 

Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů

ID25571 | | Ing. Petra Konderlová

Do které kategorie neboli kolik procent si může dcera uplatnit při - uplatnění výdajů procentem z příjmu za rok 2019? Má živnostenský list na výrobu bižuterie a příbuzných výrobků a pořádání kurzů, školení. Dále by mě zajímalo zařazení terapeut a masér. 

Sleva na dítě u výdajů paušálem

ID25569 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ se rozhodla v DPFO za r. 2019 využít výdaje procentem z příjmů. Od manželky bude mít potvrzení o neuplatnění slevy na dítě. Z toho důvodu bude slevu uplatňovat OSVČ. Existují nějaké jiné důvody, kdy slevu na dani uplatnit nemůže?

Manko na pokladně

ID25582 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost zjistila k datu 30. 9. běžného roku manko na pokladně. Ke dni provedení inventury, tzn k 30. 9. běžného roku odpovědný zaměstnanec manko hotově uhradil. Musí společnost o této skutečnosti nějak účtovat, nebo vzhledem k tomu, že bylo manko okamžitě uhrazeno, žádný účetní případ nenastal? 

Odpis při prodeji vozu

ID25583 | | Ing. Martin Děrgel

Vedeme daňovou evidenci. V roce 2018 jsme koupili vůz za 1.365.289 Kč bez DPH. V květnu 2019 jsme vůz prodali za cenu 850.000 Kč bez DPH. Částku jsem zaúčtovala do příjmů. Domnívám se, že v roce 2019 uplatním poloviční odpis a zůstatkovou cenu dám do uzávěrkových úprav. Přikládám rozpis odpisů:

rok        odpis                 zůstatková cena

2018      273.058              1.092.231

2019      436.893             655.338

2020      327.670             327.668

2021      218.446             109.222

2022      109.222             0

Poloviční odpis 2019 - 218.446 Kč, zůstatková cena do uzávěrkových úprav, které snižují daňový základ - 873.785 Kč. Jsou tyto částky správné?

Automobil nezahrnutý do obchodního majetku OSVČ

ID25584 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel OSVČ, vede daňovou evidenci, je plátce DPH a v technickém průkazu je veden pod rodným číslem jako vlastník vozidla. Může toto auto dát do obchodního majetku? Je nutné pro zařazení auta do obchodního majetku, aby v technickém průkazu bylo uvedeno jeho IČ? Jak je to s výdajovým paušálem do dopravu, když auto není zahrnuto do obchodního majetku. Podnikatel OSVČ uplatňuje paušál na auto ve výši 80 %, tj. 4 000 Kč. Co tato částka zahrnuje, jestliže auto není v obchodním majetku? Zahrnuje PHM, parkovné, opravy, drobný spotřební materiál na auto (např. nákup stěračů) i silniční daň? Jak je to s DPH, když OSVČ je plátce DPH a uplatňuje paušál na auto ve výši 80 % a auto není zařazeno do obchodního majetku? Může si i v tomto případě uplatnit DPH na vstupu ve výši 80 % u nákupu stěračů a opravy auta? 

Skladová evidence

ID25555 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost s r. o. provozuje stravování a pohostinství. Není vybavena počítači, jen pokladním systémem EET. Zaměstnanci neumí pracovat s výpočetní technikou. Účtují o zásobách způsobem B. Na konci roku provedou inventuru a zaúčtují. Můžete uvést jaká je povinnost v průběhu roku při vedení zásob zboží, aby se splnila povinnost vůči FÚ. Společnost převážně vaří obědy. Jak by evidence měla vypadat a co v ní musí být uvedeno? Povedou ji ručně. Názor daňového poradce je takový, že stačí vybrat nejdůležitější položky (maso, pivo, …např. 10 položek) a zapisovat nákup a výdej, aby se splnila povinnost, protože způsob evidence zákon přímo neurčuje. 

Účast na školení

ID25594 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost bude pořádat školení o vedení účetnictví. Školení se bude konat v Rakousku. Účastníky školení budou čeští občané, kteří si uvedené školení u naší společnosti zakoupí. V ceně školení bude zahrnuta doprava, ubytování, stravování, školení, pojištění, výlety. Školení bude probíhat 4 hodiny denně. Co bude pro účastníky školení daňově uznatelným nákladem?

Sleva na vyživované dítě u OSVČ - vedlejší činnost

ID25608 | | Ing. Petra Konderlová

Manželka souběžně s mateřskou dovolenou provozuje vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Má v tomto případě nárok na odečtení slevy za poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě, když se jedná o vedlejší činnost? Pokud nemá nárok, mohl by si manžel podat sám daňové přiznání za rok 2019 z příjmů ze závislé činnosti, a tam si uplatnit vyplacení bonusu na dítě? Má pouze jeden pracovní poměr, zaměstnavatel by mu vydal potvrzení o zdanitelných příjmech. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru