Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Osvobozený bezúplatný příjem

ID28379 | | Ing. Ivana Pilařová

Začala jsem účtovat s. r. o., které má velmi mnoho zápůjček a úvěrů. Je tam také bezúročná zápůjčka od společníkovy sestry a kamaráda. Předešlá paní účetní počítala úroky v ceně obvyklé, a dávala je do řádku 30 daňového přiznání. Od sestry úrok obvyklý vychází na 13 000 Kč. Od kamaráda na 50 000 Kč. Já si ale myslím, že takovýto majetkový prospěch je osvobozený dle § 19b odst. 1 písm. d), že se nikam nemusí uvádět (protože je do 100 000 Kč osvobozen) a zvyšovat tím daňovou povinnost. Mám pravdu já nebo dřívější paní účetní? 

Rozdělení majetku v účetnictví a daních

ID28382 | | Ing. Jan Kašpar

Firma před 10 roky zařadila stavbu haly a betonové plochy kolem dohromady jako jeden majetek - hala. Betonová plocha slouží k parkování zákazníků nebo logistice - příjezd a vykládka kamionu apod. Pokud chápu správně, tak mělo být správně tehdy zařazeno na 2 oddělené majetky a to na základě znaleckého posudku (pokud byla smlouva na celkové náklady výstavby dohromady). Nyní plánuje společnost část majetku odštěpit na jinou společnost a pro tyto účely by chtěla dát evidenci do pořádku. Karta tohoto společného majetku je řekněme v brutto hodnotě 10 mil. Kč, zůstatková účetní cena je 7mil., daňová 8 mil. Kč. Jak postupovat v případě rozdělení majetku? Napadá nás oslovit znalce nebo odhadce? Na základě jeho posudku a výsledné ceny na tyto jednotlivé dva majetky rozdělit cenu, tak aby brutto hodnota nových 2 majetků v součtu byla přesně na 10 mil. Kč a účetní a daňové odpisy poměrově rozdělit. Tzn. např. pokud by znalec odhadl cenu haly na 10 mil a betonové plochy na 2 mil. Kč, tak by brutto hodnota nových majetku byla v poměru 5:1, a tedy 8,333 mil. a 1,666 mil. Daňové i účetní odpisy by se poměrově přepočítali. Je takové řešení správné? Jde nám primárně o daňový pohled, aby nemohly být napadeny daňové odpisy.

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění

ID28385 | | Ing. Antonín Daněk

Máme zaměstnance na DPP, která je uzavřená od 2. 1. - 30. 12. 2021. V měsíci lednu 2021 měl odměnu z DPP do 10 000 Kč, v měsíci únoru překročil částku 10 000 Kč, v březnu také překročil částku 10 000 Kč. Jaký je správný postup u přihlášení na ZP a odhlášení ze ZP? Postupovali jsme správně, když jsme zaměstnance za měsíc, kdy překročil částku 10 000 Kč, tedy k 1. 2. 2021 přihlásili na ZP pod kódem "P" a hned zase 28. 2. 2021 jsme provedli odhlášení ze ZP pod kódem "O" a tento postup použijeme i pro březen, přihlášení na začátku měsíce a odhlášku na konci měsíce? 

Vícepráce související s dodáním zboží do EU

ID28387 | | Ing. Martin Novák

V měsíci 2/2021 jsme dodali vlastní výrobek do EU - osvobozeno dle § 64 zákona o DPH, vstoupilo do Intrastatu. V měsíci 3/2021 nám zákazník odsouhlasil vícepráce. Jak postupovat při fakturaci v 3/2021 - účet pro výnos (služba nebo dodání zboží, pokud zboží co s prokázáním vývozu), DPH osvobozeno dle jakého ustanovení, jak vykázat v Intrastatu? 

Označení „daňový doklad“

ID28389 | | Ing. Jiří Nigrin

Musí být na daňovém dokladu vystaveném plátcem DPH uvedeno, že jde o "daňový doklad"? Nebo tento doklad může být nazván jen "faktura"? 

Příspěvek od úřadu práce při zaměstnávání osob se zdr. postižením -účtování

ID28390 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s. r. o. má od 12/2020 uzavřenou dohodu s Úřadem práce pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na základě dohody byl v měsíci lednu 2021 podala žádost o příspěvek při zaměstnávání osob OZP. Příspěvek byl schválen a v měsíci březnu 2021 vyplacen. Příspěvek podléhá dani, jak příspěvek zaúčtujeme? Jedná se o příspěvek na mzdy za měsíc prosinec 2020.

Koeficient DPH - příjem z akcií

ID28393 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH, nakupuje a prodává soukromě mimo své podnikání akcie. Zisk z prodeje akcií daní v § 10 ZDP jako ostatní příjem. Započítává se příjem z akcií do koeficientu DPH?

Vyřazení motocyklu z obchodního majetku do osobního vlastnictví

ID28394 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud podnikatel vyřadí z majetku do osobního vlastnictví motorku (100 % v obchodním majetku), pořízenou 2017/08, jak to bude s vypořádáním DPH a DP ? DPH: • ke dni vyřazení odvede 1/5 DPH z pořizovací ceny? • kdyby vyřadil až příští rok, odvedl by z ceny obvyklé za předpokladu, že nebude již používat v podnikání. • Pokud by používal jen částečně v podnikání, tak DPH neodvede? DP: • zůstatkovou cenu ani odpis nelze uplatnit do výdajů • Pokud prodá do pěti let od vyřazení, musí zdanit v § 10 ZDP ? • Později již nic nedodaňuje (po 5 letech od vyřazení)?

Živnostenské oprávnění - výroba jídla, cukrárna

ID28350 | | JUDr. Vlasta Víghová

Provozujeme výrobu jídla na živnostenské oprávnění kolegy, který má výuční list v oboru kuchař. Nyní by chtěl rozšířit své podnikání o cukrárnu. Pekl by dorty, zákusky. Může toto podnikání provozovat pod výučním listem v oboru kuchař? V kuchyni také občas peče dorty. 

Dar společníka jednočlenné s. r. o. manželce

ID28317 | | RNDr. Libor Fiala

Společník jednočlenné právnické osoby (spol. s r. o.) daroval automobil, který měl v době před darováním v obchodním majetku, své manželce. Automobil pořídil před dvěma lety. Jaké bude řešení darování z pohledu daně z příjmů na straně společnosti s ručením omezeným a na straně manželky?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru