Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazba DPH u přípojky k rodinnému domu

ID26335 | | Ing. Jan Ployer

Stavební firma realizovala kanalizační přípojku k budoucímu rodinnému domu. Tato přípojka vede částečně v pozemku,který není majetkem majitele rodinného domu. Jaká bude sazby DPH u těchto výkopových prací?

Nevyzvednuté zboží objednané přes e-shop

ID26309 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. provozuje e-shop s výživovými doplňky. Objednané zboží je dodávané logistickou společností, která i inkasuje peníze a pak je poukazuje na účet e-shopu a také zajišťuje osobní odběr v provozovně logistické společnosti. V roce 2019 došlo k situaci, že logistická společnost údajně dělala pořádek a vrátila e-shopu nevyzvednuté zásilky, které měla na skladě a o kterých zřejmě nevěděla, a to zasilky, které byly vyfakturovány e-shopem v roce 2018 a 2017. Zboží bylo vráceno zpět na sklad a následně prodáváno. Jak správně postupovat účetně, jak řešit DPH a jak postupovat při sestavení přiznání k DPPO za rok 2019? Dále bych se chtěla zeptat, jak řešit každoročně v prosinci vyfakturované zboží, které zákazníci vrátí nebo nepřevezmou až v dalším účetním období. Společnost to řeší vystavování dobropisů. Jak správně účtovat a jak postupovat v oblasti daně z příjmu PO?

Prodej obchodního podílu

ID26349 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník s. r. o. založil se svým kolegou v roce 2011 společnost s ručením omezeným, kde vlastnil 50% podíl na základním kapitálu. V červnu roku 2019 odkoupil od svého kolegy zbylých 50% takže vlastnil sám celých 100% a stal se jediným společníkem. V září 2019 pak prodal 50% obchodního podílu jinému s. r. o. Celou částku obdržel v roce 2019. Jak bude tento příjem z prodeje zdaněn z hlediska daně z příjmů? Domnívám se, že kdyby prodal celých 100%, tak po změně zákona v roce 2014, použiji pro rozklíčování procenta na základním kapitálu a první část příjmu ve výši 50% bude od daně osvobozena a druhá zdaněna, kdy výdajem bude nabývací cena dokoupeného podílu. Ale nevím jak postupovat, pokud prodal jen 50% ? Bude mít celý příjem osvobozen, protože 50% vlastnil už od roku 2011 a splňuje tedy časový test nebo je třeba i zde použít klíčování a z přijaté částky 50% osvobodit a 50% ( - nabývací cena) zdanit? 

Antivirus C - prominutí pojistného

ID26361 | | Ing. Marta Ženíšková

Společnost s ručením omezeným, hodlá využít program Antivirus C - prominutí pojistného jako podporu zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Splňuje všechny podmínky pro poskytnutí, ale jde o společnost, u které v souvislosti s opatřeními ani s nákazou COVID-19 nedošlo ke snížení výkonů (tržeb), naopak má ve srovnání s minulým obdobím i s 1. čtvrtletím 2020 výkony vyšší. V důvodové zprávě k přijatému zákonu je uvedeno, že prominutí pojistného se bude týkat menších zaměstnavatelů, tj. zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců v pracovním poměru nepřesahujícím 50 zaměstnanců v pracovním poměru, na které situace související s výskytem koronaviru dolehla zvláště tíživě a kteří se s hospodářskými následky vyrovnávají obtížněji. Může uváděná společnost využít programu Antivirus C, aniž by se vystavila nějakému riziku vracení neodvedeného pojistného a penále při následných kontrolách plnění podmínek tohoto programu? Společnost nehodlá řešit "morální stránku problému". Bude mít snížení podnikového odvodu sociálního pojištění dopad na výpočet superhrubé mzdy jako základu pro zdanění?

ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50

ID26362 | | Ing. Marta Ženíšková

Započítává se do počtu 50 zaměstnanců pro posouzení nároku na prominutí odvodů na sociální pojištění i člen představenstva akciové společnosti, který má smlouvu o výkonu funkce s měsíčním hrubým příjmem 5 000 Kč a je mu odváděno pojistné na sociální zabezpečení?

Testování platební brány jako daňový náklad

ID26369 | | Ing. Matěj Nešleha

Poskytujeme pronájem e-shopů. Než funkční e-shop předáme a začneme zákazníkovi měsíčně fakturovat za pronájem, musíme odzkoušet, zda funguje platební brána a proto naší firemní kartou vždy něco objednáme z daného eshopu, jedná se o zboží v hodnotě 5 Kč s tím, že zboží ani faktura nám nedojde, protože do poznámky uvádíme, že se jedná o test. Můžeme si daňově tyto částky uplatnit do nákladů na základě výpisu z účtu? Ve smlouvě s klienty máme zakomponováno, že součástí smluvního vztahu je i zmíněné testování platební brány.

Pořízení nového přívěsu z Německa

ID26371 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba, plátce DPH, pořídil nový přívěs z Německa od plátce DPH. Faktura za pořízení zboží je včetně německé DPH. Přívěs bude zaregistrován až v ČR. Kupující tvrdí, že je možné, aby německý plátce odvedl daň v Německu a český plátce požádal o vrácení DPH v České republice pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Já se domnívám, že tento postup je chybný a že má být uplatněn klasický režim pořízení zboží z EU. Jaký postup je správný? 

OSVČ a DPH

ID26373 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ v oblasti cukrářství bude dovážet ingredience z Velké Británie. Má povinnost přihlásit se k DPH? Pokud ano, jaké jsou jeho povinnosti?

Sazba DPH - knihy

ID26375 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s. r. o., plátce DPH, přijala fakturu od nakladatelství na knihy pro děti do základních škol jako zboží, knihy jsou v 10% sazbě DPH, na konci je uvedena položka doprava v 21% sazbě DPH. Nyní chce s. r. o. vystavit fakturu na prodej těchto knih, knihy budou v 10 % sazbě DPH a doprava by měla být taktéž ve snížené sazbě nebo v 21%? Není již přijatá faktura špatně se sazbou 21% DPH na dopravu, neměli bychom požádat o opravu faktury? 

Výpověď a konkurenční doložka

ID26376 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec podal výpověď sám 29. 5. 2020. Má uzavřenou konkurenční doložku po dobu 1 roku. Musíme dodržet toto vyplácení (tedy polovinu průměrného výdělku po dobu jednoho roku), i když dal výpověď zaměstnanec sám? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru