Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňový náklad

ID294 | | František Kocour

Lze dát do daňových nákladů pojištění odpovědnosti za škody? Jsme pokrývačská firma a pojistku jsme uzavírali na případ, kdyby v průběhu prací vznikla škoda na majetku zákazníka.

Sazba DPH u pokrývačských prací

ID287 | | František Kocour

Jsme pokrývačská firma. Jaká bude sazba DPH u pokrývačských prací v roce 2007?

DPH cukrárna

ID286 | | František Kocour

Provozovna \"Cukrárna a občerstvení\", se stává plátcem DPH. Do jaké sazby DPH na výstupu se bude účtovat prodej občerstvení při konzumaci v provozovně např. grilovaná kuřata, bagety, polévky, obložené talíře, gyros atd.? Vše je vlastní výroba vlastníka provozovny.

Výměna oken v objektu spojená se změnou velikosti otvoru

ID299 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Podnikatel provádí v objektu, který má v obchodním majetku, výměnu stávajících dřevěných oken za plastová. Přitom dochází i k drobným změnám rozměrů stavebních otvorů pro okna (zvětšení či zmenšení). Je výdaj na výměnu oken z pohledu zákona o dani z příjmů považován za opravu nebo technické zhodnocení?

Agenturní zaměstnanci

ID298 | | JUDr. Marcela Smutná

Budeme-li zaměstnávat pracovníky přes agenturu práce, jaké máme povinnosti v oblasti mezd? Kdo bude pracovníky vyplácet? Kdo bude mzdu vypočítávat?

Přivýdělek k rodičovské dovolené

ID296 | | JUDr. Marcela Smutná

Platí stále nějaká maximální částka, kterou si může žena na rodičovské dovolené přivydělat bez toho, že by o tento rodičovský příspěvek přišla? Např. na dohodu o provedení práce?

Střídání provozovatelů restaurace - registrace k DPH

ID300 | | Ing. Jiří Vychopeň

Dva podnikatelé - fyzické osoby A a B chtějí provozovat menší restauraci. Obrat v této restauraci by pravděpodobně dosáhl 1,5 až 1,8 mil. Kč ročně, což by znamenalo povinnou registraci k DPH. Tito podnikatelé se dohodnou tak, že po určitou dobu, např. 6 měsíců bude tuto restauraci provozovat podnikatel A, osoba B bude u něj zaměstnána. Po těch 6 měsících se role vymění a provozovat restauraci bude podnikatel B, a tak dál dokola. Samozřejmostí je, že oba mají na tuto činnost živnostenské oprávnění, veškeré zboží a služby bude odebírat vždy ten podnikatel, který zrovna restauraci provozuje, ten druhý na tuto dobu přeruší podnikatelskou činnost a bude v zaměstnaneckém poměru k prvnímu. Je to sice administrativně trochu náročnější, ale dle mého názoru se tím vyhnou povinné registraci k DPH, což jim ušetří desítky tisíc korun ročně. Je tento postup obhajitelný před správcem daně? Popřípadě na co si ještě dát pozor, aby obhajitelný byl?

Nevymahatelná pohledávka

ID293 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsem fyzická osoba a vedu daňovou evidenci. Z roku 2000 mám pohledávku. U firmy, u které mám pohledávku proběhl konkurz, ale žádné peníze na mě nezbyly. Jakým způsobem se mám s touto pohledávkou účetně vypořádat? Budu muset peníze, které jsem nedostal danit? Co když v budoucnu bude moje firma účtovat v podvojném účetnictví, budu muset dodatečně pohledávku dodanit?

Promlčené faktury - co s nimi dál v účetnictví?

ID292 | | Ing. Martin Děrgel

Můj klient má kontrolu na daň z příjmů u FÚ. Kontrolor po něm chce doložit, že faktury z listopadu 2001, které do dnešního dne nebyly uhrazené, nejsou promlčené. Podotýkám, že na tyto faktury nebyly v minulosti účtovány opravné položky. Já jsem převzala účetnictví koncem minulého roku, ale toto jsem zjistila. Není mně vůbec jasné, z jakého důvodu chce FÚ doložit, že tyto pohledávky nejsou promlčené. Kdy jsou pohledávky promlčené (po 4 letech od splatnosti?) a co se má s promlčenou pohledávkou dále v podvojném účetnictví provést? Pokud bude doměrek a případně penále z této kontroly na FÚ a klient bude ode mne požadovat jeho úhradu, můžu si to dát do daňově uznatelných výdajů? Jsem pojištěna z titulu své práce účetní, ale mám určitou spoluúčast, kterou musím hradit sama.

Služby v zemích EU - DPH

ID289 | | Dagmar Masná

Naše firma vyrábí stroje na štípání kamene. Tyto stroje vyvážíme do zemí EU (Polsko, Německo, Rakousko..). Jsme plátci DPH a zahraniční odběratelé jsou také plátci DPH ve své zemi. Naši zaměstnanci jezdí na opravy těchto strojů - členské státy EU. Jak máme tyto služby fakturovat, můžou být faktury bez DPH? A odběratel si připočítá DPH a odvede ve své zemi?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru