Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměna notáře z hlediska DPH a daňově uznatelná položka

ID180 | | RNDr. Libor Fiala

Jsme s. r. o., měsíční plátce DPH. Dne 20.7.2006 se konala valná hromada společnosti u notáře, a to z důvodu, že VH schvalovala převod obchodních podílů společníků (l úplatný převod a l bezúplatný převod) a změnu společenské smlouvy. Notář vystavil dvě faktury - daňové doklady : 1. faktura - Odměna notáře - rozhodnutí valné hromady, faktura obsahuje text - právní pomoc - návrh na zápis do obchod.rejstříku, souhlas se zápisem do OR, čestné prohlášení, smlouvy o převodu obchod. podílů, sepsání notářského zápisu, ověření podpisů. 2. faktura - Dohoda o změně obsahu společenské smlouvy - sepsání notářského zápisu - ověření podpisů. l. fakturu jsem zaúčtovala jako nedaňový doklad - není nárok na odpočet DPH, protože převody obchod. podílů nesouvisí přímo s činností s. r. o., není ani daňovým nákladem = připočitatelná položka. (l. převod obchod.podílu - otec na syna, 2. převod obchodl podílu - společník - jiné s.r.o.) 2. fakturu - prováděla se změna obsahu společ. smlouvy (dle notáře musela být vystavena nová společenská smlouva, protože poslední změna ve společ. smlouvě proběhla v r. 2001 a nyní společ.smlouva neodpovídá současným zákonům. Jsou již v této nové smlouvě zahrnuty i změny společníků. U této faktury je nárok na odpočet DPH a je tento výdaj i daňovým nákladem společnosti. Lze považovat můj názor za správný? Názory účetních jsou různé. Většina tvrdí, že vše je daňové účinné jak z pohledu DPH, tak i jako daňové uznatelná položka. Daňový doklad bude zahrnut do daň. přiznání za červenec 2006.Jsme s. r. o., měsíční plátce DPH. Dne 20. 7. 2006 se konala valná hromada společnosti u notáře, a to z důvodu, že VH schvalovala převod obchodních podílů společníků (l úplatný převod a l bezúplatný převod) a změnu společenské smlouvy. Notář vystavil dvě faktury - daňové doklady: 1. Faktura - Odměna notáře - rozhodnutí valné hromady, faktura obsahuje text - právní pomoc - návrh na zápis do obchodního rejstříku, souhlas se zápisem do OR, čestné prohlášení, smlouvy o převodu obchodních podílů, sepsání notářského zápisu, ověření podpisů. 2. Faktura - Dohoda o změně obsahu společenské smlouvy - sepsání notářského zápisu - ověření podpisů. 1. fakturu jsem zaúčtovala jako nedaňový doklad - není nárok na odpočet DPH, protože převody obchod. podílů nesouvisí přímo s činností s. r. o., není ani daňovým nákladem = připočitatelná položka. (1. převod obchod. podílu - otec na syna, 2. převod obchod. podílu - společník - jiné s. r. o.) 2. fakturu - prováděla se změna obsahu společ. smlouvy (dle notáře musela být vystavena nová společenská smlouva, protože poslední změna ve společ. smlouvě proběhla v r. 2001 a nyní společ. smlouva neodpovídá současným zákonům. Jsou již v této nové smlouvě zahrnuty i změny společníků. U této faktury je nárok na odpočet DPH a je tento výdaj i daňovým nákladem společnosti. Lze považovat můj názor za správný? Názory účetních jsou různé. Většina tvrdí, že vše je daňové účinné jak z pohledu DPH, tak i jako daňové uznatelná položka. Daňový doklad bude zahrnut do daňového přiznání za červenec 2006.

Zdanění firemních vozidel

ID179 | | RNDr. Libor Fiala

Žádám o posouzení správného postupu zdaňování vozidel používaných řediteli naší společnosti. Situace je tato: 1. Ředitelé užívají firemní vozidla jak k obchodním, tak i k soukromým účelům. 2. Firemní vozidla najímáme na operativní leasing od majitele (např. Lease Plan). 3. Ředitelé platí 20 % z hodnoty splátky operativního leasingu ze svého čistého příjmu (je to vnitrofiremní pravidlo). 4. Ředitelům není zvyšován daňový základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob o 1 % z pořizovací ceny vozidla. Postupujeme správně?

Vzájemné nákupy ve velkoobchodu Makro

ID178 | | Ing. Jiří Vychopeň

Podnikatelka A nakupuje ve velkoobchodu MAKRO v ČR na základě stříbrné karty. Její syn, podnikatel B, by rád tuto kartu využíval i pro své podnikatelské nákupy, avšak vystavená faktura je na obchodní jméno podnikatelky A. Může podnikatel B v daňové evidenci uvádět výše uvedené faktury za předpokladu sepsané smlouvy (např. umožňující lepší nákupní ceny) mezi podnikateli A a B? Anebo vždycky musí dojít k přefakturaci faktur z podnikatelky A na podnikatele B?

DPH ošetřovatelské služby

ID177 | | Ing. Jiří Jarkovský

OSVČ-FO, která se zabývá poskytováním ošetřovatelské péče, t.j. stará se ve svém vlastním zařízení o seniory, kteří se sami o sebe již nedokáží postarat, jednak dlouhodobou, ale i respitní. Tuto péči vykonávají zaměstnanci jednak ošetřovatelky, ale i zdravotní sestry. Poplatky za tyto služby si hradí sami klienti. /nejedná se o zdravotní služby/. Podnikatelka vede DE. Nyní přesáhl obrat za posledních 12 měsíců l mil. Je nebo není tato služba osvobozena od DPH? Pokud ne, platí pro ni sazba 5%?

DPH na vstupu při pořízení automobilu při používání k soukromým účelům

ID176 | | Ing. Jiří Jarkovský

Jsme podnik s několika osobními automobily kategorie N1. Jakým způsobem krátit DPH při pořízení automobilu, když sice víme, že zaměstnanec ho bude užívat k soukromým účelům, ale nedokážeme určit, v jakém rozsahu ho bude užívat, nebo zda ho bude chtít užívat? Pracovník, který auto užívá pro soukromé účely ukončí pracovní poměr. Auto je přiděleno jinému pracovníkovi, který ho ale nebude chtít užívat k soukromým účelům. Co tedy s neuplatněnou DPH na vstupu, jestliže bychom ho nějakým poměrem vypočítali a neuplatnili? Přípočet k příjmu pracovníka ve výši 1 % ceny automobilu běžně praktikujeme.

Stravné při pracovních cestách

ID174 | | JUDr. Marie Salačová

Naše firma poskytuje zaměstnancům stravenky. Na kolik stravenek má zaměstnanec nárok, když odjede na pracovní cestu na několik dní?

Pitná voda jako výdaj daňově uznatelný

ID172 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Je možné nakupovat zaměstnancům pitnou vodu a použít doklad jako daňově uznatelný?

Nákup PHM v zemích EU

ID171 | | Ing. Jiří Jarkovský

Prosím o radu při zahraniční dopravě. Podnikatel-fyzická osoba provádí autodopravu a jezdí často do zahraničí,kde musí nakupovat PHM. Je možné nějakým způsobem nárokovat DPH při nákupu nafty v zemích EU?

Mateřská dovolená

ID170 | | JUDr. Jaroslav Jakubka

Naše zaměstnankyně plánuje v září letošního roku odejít na mateřskou dovolenou. Chtěla bych vědět, co všechno je třeba udělat z pohledu mezd, tzn. kdo bude vyplácet peněžitou pomoc v mateřství s ohledem k 1.1.2007 (nový zákon o nem.pojištění), jak budu tuto zaměstnankyni vést dále v evidenci, zda ji budu vyplácet nějakou měsíční mzdu, jak to bude s jejím evidemčním listem důchodového pojištění a jaké doklady od ní budu požadovat.

Prodej ojetého traktoru a DPH

ID167 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, koupil v roce 2003 starší traktor od neplátce DPH. Nemohl si tudíž uplatnit daň na vstupu. Letos chce tento traktor prodat. Jakým způsobem musí postupovat ve smyslu DPH při jeho prodeji? Musí ho prodat s DPH nebo bez a jak se tento prodej projeví v daňovém přiznání k DPH? Místo tohoto traktoru bude kupovat jiný starší a opět od neplátce DPH.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru