Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení zboží z jiného členského státu - registrace k DPH

ID25566 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, občan Francie, trvale žijící v ČR se rozhoduje, jakým způsobem podnikat v ČR. Záměr je kupovat hračky z Francie a zde je v různých hračkářství prodávat. Bude tato fyzická osoba v ČR platit francouzské DPH při nákupu od plátců DPH z Francie (je možná registrace jako identifikované osoby a neplatit francouzské DPH? Při koupi hraček z Francie od neplátců - bude zde jako neplátce něco dodaňovat? Jak budou vypadat faktury této fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, neplátce DPH vůči českým hračkářstvím? V jaké hodnotě smí dovést zboží z Francie, aniž by se v ČR musela registrovat k DPH?

Roční odměna a rozpočet do průměru

ID25565 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak zaměstnanci, který nastoupil až v srpnu a na konci roku byla vyplacena roční odměna (tento zaměstnanec samozřejmě obdržel nižší částku), rozpočítávat tuto odměnu do vyměřovacího základu pro výpočet průměru pro náhrady? Také na čtyři čtvrtletí jako ostatním, kteří pracovali po celý kalendářní rok? 

Penzijní pojištění vyplácené z EU

ID25559 | | Josef Rajdl

Pokud poplatníkovi (daňovému rezidentovi v ČR) vznikne nárok na výplatu penzijního pojištění z jiného státu EU a v souladu s mezinárodní smlouvou mají být tyhle příjmy zdaněny ve státe rezidence, platí pro něho stejné podmínky, jako pro občana ČR, kterému plyne příjem z českého penzijního pojištění? Nejedná se však o penzijní pojištění, na které by mu přispíval zamestnavatel. Pojištění si po celou dobu platil sám (investuje peníze do penzijního fondu, kde jse mu zhodnocují). Poplatník si má možnost zvolit, zda mu penze bude vyplacená jednorázově, nebo v splátkách po dobu, kterou si stanoví. V případě, že by si poplatník zvolil, že mu penze bude vyplácená po dobu delší než 10 let, byla by možnost oslobození tohoto příjmu dle § 4 odst. 1 písm. l)? V případě, že by se rozhodl jinak, šlo by o příjem dle § 8 odst. 6 ?

Zdanění pojistného plnění OSVČ

ID25556 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ vedoucí DE zakoupila 30. 12. 2018 automobil a uplatnila si na vstupu DPH z celé hodnoty auta (ve výši 65.083 Kč). Za rok 2018 neuplatnila odpisy, neboť auto zaevidovala do obchodního majetku 1. 1. 2019 v hodnotě 309.917 Kč. V 1/2020 auto havarovalo a není ho možno již používat. Od pojišťovny obdrží 125 000 Kč, vrak odprodá za 157 000 + DPH. Vzhledem k tomu, že bylo uplatněno DPH na vstupu a ve velmi krátké době bylo zlikvidováno, předpokládáme, že bude mít tato skutečnost vliv na DPFO i na DPH.

1) Předpokládáme, že je nutno provést úpravu odpočtu DPH na vstupu, jakým způsobem ji ale vypočítat (i s přihlédnutím k tomu, že vrak prodala), na kterém řádku přiznání se projeví a ve kterém měsíci se má uvést do přiznání (ke dni bouračky či ke dni prodeje vraku)?

2) V případě, že OSVČ v r. 2018 auto neodepisovala a ani byv r. 2019 a ani v r. 2020 neprovedla daňový odpis auta, znamenalo by to, že by pojistné plnění přijaté v r. 2020 a příjem za prodej vraku považovala za nedaňové příjmy?

Doplnění ID 24638 - EET hostinská činnost

ID25567 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud tedy provozuje OSVČ kulturní akce - zábavy, které jsou zařazeny pod volnou živnost a zároveň nabízí občerstvení na baru, tak jak je zvykem na plesech, diskotékách atd. Pak tedy musí mít OSVČ obě živnosti zapsány živnostenským úřadem? Jak tedy živnost volnou, tak tedy živnost řemeslnou, je to tak? A jak je to pak s přiznáním k DPFO, pokud OSVČ uplatňuje paušální výdaje - na živnost volnou je výše 60 % a na živnost řemeslnou - hostinskou činnost je 80 %? Musí mít OSVČ rozděleny pro přiznání příjmy z baru - prodej alka, nealka, drobného občerstvení jako jsou lupínky, chipsy atd. - zařadí mezi řemeslnou - hostinskou činnost? Jedná se opravdu o hostinskou činnost pokud nic sama nevaří? A prodej vstupenek včetně šatny musí zařadit pod paušál 60 %? Jak se toto řeší, resp. lze dát do jedné skupiny paušálu 60 % nebo 80 % všechny příjmy OSVČ? Já osobě bych to zahrnula všechno pod paušál 60 % neboť OSVČ pořádá kulturní akce jako hlavní náplň činnosti a prodej pochutin, resp. nápojů je k tomu pouze doplňkový ačkoliv vyšší příjmy jsou samozřejmě z prodeje nápojů a drobného občerstvení.

Provize vyplacená podnikateli bez živnostenského listu

ID25560 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zjistili jsme, že náš obchodní partner, kterému vyplácíme provize za zprostředkování prodeje našich výrobků, nemá živnostenské oprávnění. Jeho činnost není nahodilá, ale dělá ji pravidelně, předpokládáme tedy, že by živnostenské oprávnění mít měl. Neplynou z toho pro nás nějaké sankce? Jsme povinni si ověřovat, že náš obchodní partner má pro podnikání potřebná povolení?

Pronájem firemního vozidla

ID25568 | | Ing. Christian Žmolík

Může právnická osoba dlouhodobě pronajmout své firemní vozidlo OSVČ?

Akce eventové agentury v CZ a na SK

ID25575 | | Ing. Martin Děrgel

Naše eventová agentura pořádá v ČR a na Slovensku tenisový turnaj, na který jsou pozváni předem určení klienti (firmy). Tento event vypadá tak, že v předvečer 1 denního tenisového turnaje se koná společenský večer zaměřený na téma podnikání pozvaných firem (např. farmaceutika nebo strojírenství), během večera je tak přednáška specialisty v tomto odvětví (o trendech, budoucnosti daného odvětví, podnikatelských rizicích daného odvětví atd.), během tohoto večera se podává jídlo i pití (alko + nealko). Během večera se po přednášce manažeři seznamují, vyměňují si vizitky, tyto eventy mají pozitivní vliv na nové zakázky zúčastněných firem. Druhý den se pak koná sportovní turnaj zúčastněných manažerů (např tenis). Po turnaji jsou účastníci pozváni na jídlo, vyhlášení vítěze. Poté setkání končí. Během obou dnů jsou prezentovány loga zúčastněných firem, často se zvou známé osobnosti, aby reklamní dosah těchto akcí byl co nejvyšší. Našimi náklady jsou: • Nájem tenisového resortu • Výroba reklamních billboardů, bannerů zúčastněných firem (partnerů akce) • Raut (jídlo a alko/nealko pití) • Zajištění moderátora akce • Zajištění hostesek • Zajištění profesionálního fotografa • Kompletní zorganizování akce („na klíč“) • Celá akce je pečlivě zdokumentována, nafocena, zveřejněna na našem webu Našim klientům fakturujeme reklamní plnění, čistou reprezentaci (jídlo a pití, event. krátké vystoupení nějakého méně známého zpěváka) fakturujeme extra řádkou na námi vydané faktuře. Českým odběratelům s CZ DIČ odvádíme vždy DPH 21 %. DOTAZY 1) Prosím o posouzení našeho nastavení. Jsme toho názoru, že musíme i občerstvení fakturovat s 21 % DPH, neboť jej přefakturováváme s malou ziskovou přirážkou. Nejsme také schopni rozdělit nealko a alko nápoje. 2) Výše uvedené akce realizujeme i 1x za rok na Slovensku. Musíme se na Slovensku registrovat k DPH? Když místo plnění u občerstvení je v místě konání akce, tj na Slovensku? Naše plnění poskytujeme slovenským firmám se slovenským DIČ (SK12345678) jako „reverse charge“. Českým odběratelům fakturujeme s CZ DPH 21 %. 

Příjem procentem - zařazení živností do výdajových paušálů

ID25571 | | Ing. Petra Konderlová

Do které kategorie neboli kolik procent si může dcera uplatnit při - uplatnění výdajů procentem z příjmu za rok 2019? Má živnostenský list na výrobu bižuterie a příbuzných výrobků a pořádání kurzů, školení. Dále by mě zajímalo zařazení terapeut a masér. 

Sleva na dítě u výdajů paušálem

ID25569 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ se rozhodla v DPFO za r. 2019 využít výdaje procentem z příjmů. Od manželky bude mít potvrzení o neuplatnění slevy na dítě. Z toho důvodu bude slevu uplatňovat OSVČ. Existují nějaké jiné důvody, kdy slevu na dani uplatnit nemůže?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru