Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daň z příjmu právnických osob

ID26985 | | Ing. Christian Žmolík

Zjistila, jsem, že jsem zapomněla zaúčtovat DPPO v roce 2019. Jedná se o 83 040 Kč. Co s tím - opravit přiznání? Nedá se uplatnit až v letošním roce? 

Občerstvení

ID26986 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost zaměstnancům poskytuje stravenky. Navíc jim však občas koupí občerstvení - např. nápoje, káva, sendviče - podáváno na poradách v sídle společnosti, na nočních směnách apod. Předpokládám, že pro společnost jde o nedaňové náklady, pro zaměstnance je toto občerstvení osvobozeno od daně z příjmů. Na jaké účty by se občerstvení mělo správně účtovat?

Insolvence zaměstnance

ID26987 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnavateli bylo doručeno Usnesení o schválení insolvence zaměstnankyně a příkaz ke srážkám. Insolvence se týká dlužníků - naší zaměstnankyně a jejího manžela. Jedná se o přednostní pohledávku. Máme pro výpočet srážek odečíst základní částku povinného 7 771 Kč a také za jejího manžela 2 590 Kč?

Sazba DPH u testu na koronavirus

ID26990 | | Ing. Ladislav Pitner

Obchodní společnost, jejíž obor není poskytování zdravotnických ani podobných služeb, provádí testování na koronavirus, a to takto. Provede odběr prostřednictvím odběrové sady, které si sama společnost vyrábí, odběr provede zdravotní sestra, která pracuje u této společnosti na DPP a odebraný materiál se odešle do certifikované laboratoře, která zjistí, zda vzorek je či není pozitivní. Za tento test si laboratoř, která není plátce DPH, řekne určitou sumu. K této sumě si pak společnost přihodí svoji marži, připočte odběrový set a úkon sestry a celou částku zdaní různými sazbami DPH a to pak zaplatí klient. Otázka zní, jakou výši DPH u těchto tří položek (odběrová sada, výkon laboratoře, úkon sestry) vyměřit? A u laboratoře z celé sumy nebo jen z marže? Nyní je jejich názor takový, že celý výkon laboratoře zdanit 15% DPH a úkon sestry a odběrový set 21% DPH. 

Sazba DPH u dodávky a montáže kuchyňské linky v rodinném domě

ID26993 | | Ing. Martin Svoboda

Jaká bude sazba DPH při montáži kuchyňské linky v případě, že bude přimontována ke zdi? Jaká bude sazba DPH při dodávce kuchyňské linky, pokud část je u zdi a část bude jako ostrůvek volně stojící v prostoru?

Školení pro slovenského podnikatele formou webináře a DPH

ID26994 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zabývající pořádáním školení, nemůže v době koronaviru fungovat jinak než prostřednictvím internetu. Pořádá tedy pro zájemce webináře. Na webinář se přihlásil slovenský podnikatel (zadal slovenské DIČ). Jak bude vypadat faktura vzhledem k DPH?

Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou

ID27013 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně, která je nyní na rodičovské dovolené, se dohodla se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou. Jak to bude s nárokem na dovolenou? Průběh roku 2020: 1. 1. - 26. 3. 2020 - čerpala mateřskou, 27. 3. - 19. 5. 2020 čerpala dovolenou, 20. 5. - 31. 10. 2020 čerpá rodičovskou. 

Uplatnění odpočtu ze zaplacené zálohy

ID26996 | | Ing. Martin Novák

OSVČ, plátce DPH, zabývající se službami v reklamě se rozhodl pro koupi bytu, který bude využívat k podnikatelským účelům. Podepsal smlouvu o budoucí kupní smlouvě k bytové jednotce. Ve smlouvě je uvedeno, že předmětem smlouvy je závazek budoucího kupujícího a budoucího prodávajícího uzavřít spolu v budoucnu kupní smlouvu na jejmž základě dojde k úplatnému převodu vlastnictví – bytové jednotky. Zaplatil za tuto smlouvu zálohu. Byla vystavena zálohová faktura k přijaté platbě. Může si uplatnit odpočet ze zaplacené zálohy? Co když k plnění vůbec nedojde? Byty mají být postavené až za dva roky. 

Nové opatření vlády - covid z 21. 10. 2020

ID26997 | | JUDr. Vlasta Víghová

Kam mám zařadit naše podnikání, provozovnu v novém nařízení vlády proti covidu z 21.10. Jsme firma která prodává a montuje garážová vrata a venkovní brány a máme i provozovnu. Nevím, či spadáme do výjimek, nebo nikoli. 

Testy na covid-19 a vitaminy

ID27004 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud firma nakoupí pro své zaměstnance testy na covid-19 a vitaminy, bude se jednat o daňově uznatelný náklad?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru