Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Společenství vlastníků bytových jednotek - potvrzení o podílu na nájmu

ID27530 | | Ing. Zdeněk Morávek

Budeme vystavovat potvrzení pro vlastníky o jejich podílu na nájmu za kadeřnictví. Pokud je bytová jednotka v SJM, tak částku by měl zdanit jeden z manželů. Ale co když jeden z manželů je OSVČ, který je povinen podat daňové přiznání , a druhý z manželů je starobní důchodce, který není povinen podat daňové přiznání? To si to rozdělí tu částku napůl? A ještě také jeden z vlastníků je na rodičovské dovolené a jinak je zaměstnanec. Takže nikdy nebyl povinen podávat daňové přiznání. Ale v roce 2020 zrušil penzijní pojištění a tak je povinen za rok 2020 podat daňové přiznání a dodanit uplatněné slevy za 10 let zpátky podle § 10 zákona o daních z příjmů. Nic jiného v daňovém přiznání mít nebude. Bude muset tento podíl na nájmu za kadeřnictví také dodanit?

Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání

ID27534 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma má zaměstnance na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou vždy nižší než 10 000 Kč. Tento zaměstnanec učinil (podepsal) prohlášení poplatníka u této firmy. Na podzim v některých měsících podepsal u této firmy další dohodu na jinou činnost - tentokrát DPČ (Dohodu o pracovní činnosti) s příjmem nižším než 3 000 Kč. Zaměstnanec měl tedy souběh dvou dohod u jednoho zaměstnavatele. Zálohová daň byla celkově 0 Kč, protože byla vykrytá slevou na poplatníka. 1) Pokud si zaměstnanec nepožádá o roční zúčtování z důvodu, že se mu nemá co vracet, tak není povinen on sám podat daňové přiznání. Je to pravda? 2) Pokud by DPČ v jednom měsíci přesáhla 3 000 Kč, tak by opět nemusel zaměstnanec podat daňové přiznání. Je to pravda?

Inventura zboží - manko, přebytek, DPH

ID27536 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, vede skladovou evidenci zboží metodou A. Koncem prosince 2020 byla provedena inventura zásob zboží ve skladu, která byla ukončena 7. 1. 2021. Inventurou bylo zjištěno manko ve výši 18 000 Kč a přebytek ve výši 19 000 Kč., rozdíl tedy je přebytek 1 000 Kč. Přebytek skladu v účetnictví se předepíše na účty č. 13/64, částka 1 000,-Kč? Nebo je potřeba zaúčtovat nedoložené manko na účty 549/13 18 000 Kč a přebytek 19 000 Kč na účty 13/64? Manko nebylo předepsáno k úhradě, je nedoložené. Společnosti vzniká povinnost vyrovnat uplatněný odpočet daně z nakoupených zásob v daňovém přiznání za 4.Q/2020 na řádku 45 daňového přiznání mínusem z částky 18 000 Kč (manko)?

Krácení dovolené

ID27541 | | JUDr. Petr Bukovjan

Prosím o výklad paragrafu 223 Zákoníku práce-krácení dovolené. Naše zaměstnankyně (jsme základní škkola) čerpala na začátku roku 2020 dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Po té rodičovskou čerpala pouze od 4.6. do 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 nastoupila na zkrácený úvazek. Rozvrh má rozložený jen do 4 dnů v týdnu, a proto jí mzdový program teď ve výplatě za prosinec krátí dovolenou na celý rok o 5 dní a strhává za tyto dny peníze. Máme právo na základě paragrafu 223 odst.1 vůbec dovolenou krátit ?

Elektroměr a vyúčtování

ID27547 | | Ing. Jiří Nigrin

Do obchodního majetku je zahrnuta nemovitost v poměru 40 % do podnikání, zbytek soukromé. Nemovitost má 2 elektroměry, jeden na IČO podnikatelský, druhý jako soukromá osoba. Podnikání v této nemovitosti bylo zahájeno 1. 10. 2020. Podnikatelský elektroměr je pouze jednofázový (platí se jen udržovací poplatek 190 Kč měsíčně), řeší se bohužel zdlouhavý převod na třífázový, proto se prozatím používá elektroměr nepodnikatelský. Jiná spotřeba v nemovitosti není - soukromá část není zprovozněna a žádný soukromý odběr neprobíhá. Lze od října uplatnit odběr elektřiny na nepodnikatelský elektroměr? DPH bychom neuplatňovali.

Paušální výdaj - automobil zahrnutý v obchodním majetku

ID27532 | | Ing. Petra Konderlová

Daňová evidence, plátce DPH - klient eviduje v obchodním majetku 2 auta a uplatňuje z PHM DPH. Je možné uplatnit paušální výdaj na obě auta ve výši měsíčně 5 000 Kč, nákupy za PHM evidovat jako nedaňové plnění s odpočtem DPH a do nákladů zařadit i odpisy a náklady na opravy? Knihy jízd klient vede.

Jídlo do krabiček

ID27533 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost se rozhodla vyrábět jídlo pouze do krabiček. Krabičky jsou určeny na jídlo celého dne nebo na jídlo na celý týden. Jakou sazbu DPH u těchto krabiček má použít? Cena jídla je včetně obalu a dopravy k zákazníkovi. Jídlo bude jíst zákazník u sebe doma - nikdy ne v provozovně.

Stravenkový paušál

ID27537 | | Ing. Petra Konderlová

Firma za rok 2020 dávala zaměstnancům papírové stravenky, od roku 2021 se rozhodla pro stravenkový paušál. Mzda za prosinec 2020, která bude vyplácená 15. 1. může již tento paušál obsahovat nebo se mají ještě uplatnit papírové stravenky, aby to bylo za celý rok stejné, nebo je to jedno? Prosím ještě o účetní osnovu, jak paušál účtovat.

Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost

ID27442 | | Ing. Matěj Nešleha

Česká společnost s r. o. zaměstnává lékařku, která má licenci k poskytování zdravotnických služeb ve Švédsku. Lékařka je rezidentem ČR, poskytuje online služby ze své kanceláře v ČR a občas jezdí na služební cesty do Švédska. Lékařka má uzavřenu pracovní smlouvu dle českého zákoníku práce. Údajně dle švédské legislativy, musí lékařka odvádět daň ve Švédsku nejen z práce, kterou vykoná ve Švédsku pro švédského odběratele, ale z práce, kterou vykonává pro švédského odběratele v ČR (ze služeb které poskytuje on-line ze své kanceláře v ČR). Jak postupovat při zdanění její mzdy v ČR? Tato mzda musí být zdaněna ve Švédsku, to již bylo potvrzeno. Jak má postupovat česká firma? Musí celou mzdu zdanit také v ČR, protože se jedná o pracovní vztah dle českého zákoníku práce? Nebo může požádat český finanční úřad o výjimku ze zdanění?

Vývoz piva

ID27429 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost - malý pivovar plátce DPH - uskuteční plnění - prodej piva, jak vývoz do zemí EU, tak mimo EU. Prosím o sdělení, jak naložit s DPH a spotřební daní, v případě prodeje do EU plátci, v případě prodeje do EU neplátci, v případě prodeje mimo EU plátci, v případě prodeje mimo EU neplátci?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru