Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Členský příspěvek

ID15210 | | Ing. Matěj Nešleha

Jako předmět podnikání máme řeznictví a uzenářství. Můžeme dát členský příspěvek Českému svazu zpracovatelů masa jako daňově uznatelný náklad?

Snížení dnů dovolené

ID15207 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

Zaměstnavatel nyní poskytuje svým zaměstnancům čerpání dovolené 25 dní. Jelikož dochází k tomu, že si zaměstnanci mimo celozávodní dovolenou nevybírají ostatní dny dovolené, chci se zeptat, zda může snížit zaměstnavatel u všech čerpání dovolené na základních 20 dnů. Musí s tím zaměstnanci souhlasit nebo lze oznámit pouze změnu?

Zpětný prodej darované nemovité věci

ID15204 | | Ing. Matěj Nešleha

Syn daroval rodičům rodinný dům k bydlení. Právní účinky vkladu vznikly 13. 2. 2012. Nyní chce od rodičů tento dům koupit zpět do svého vlastnictví. Rodiče neměli v rodinném domku trvalé bydliště, tudíž nesplňují podmínku pro osvobození od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 a) zákona o daních z příjmů. Z jaké výše bude tedy placena daň z příjmů, když nemovitou věc nabyli darem? V případě, že by došlo k prodeji až v roce 2017, bude tento prodej osvobozen?

Sazba DPH

ID15195 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme akciová společnost. Vypěstovali jsme technické konopí které prodáváme tuzemskému odběrateli. Přesně nevíme, k jakým účelům bude použito. Jde o sušené vrcholíky technického konopí (tak bude znít i fakturace). Nevíme s jakou sazbou DPH toto zboží máme fakturovat, nebo jestli se nebude jednat o přenesenou daňovou povinnost.

Nákup osobního automobilu a krácený paušální výdaj na dopravu

ID15150 | | Ing. Jan Ployer

Uvažuji o tom, jako OSVČ, plátce DPH vedoucí DE, o nákupu osobního automobilu s tím, že ho budu využívat jak pro svou ekonomickou činnost tak pro své soukromé jízdy. Využila bych krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 80%. Jen mi není jasná otázka týkající se odpočtu DPH při nákupu osobního automobilu. Mohu si odečíst DPH jen ve výši 80% v souvislosti s tím, že osobní automobilu nebudu 100% využívat pro svou ekonomickou činnost? Je mi jasné, že ostatní výdaje spojené s provozem osobního automobilu mohu uplatnit ve výši 80%.

Dovoz - Intrastat

ID15186 | | Ing. Martin Děrgel

Dovážíme zboží z EU (máme i vývoz, ale ten jde měsíčně do 10 000 Kč. Musím dovoz sledovat od prvního dne dovozu třeba i před 5 lety, a když dosáhnu práh 8 mil. Kč budu podávat hlášení intrastat, nebo stačí kontrolovat vždy poslední rok? A kdy se potom s hlášením pro intrastat dá skončit? Až do ukončení podnikaní, nebo když mi práh opět klesne pod 8 mil. Kč?

 

Bezúhonnost pedagoga

ID15185 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Pedagog byl odsouzen za nedbalostní přečin (porušení povinnosti vyplývající ze zaměstnání) dle § 143 odst.1,odst. 2 na 13 měsíců s podmínkou v trvání 2 let , nebyl uložen jiný druh trestu-zákaz činnosti. Odvolací soud rozsudek potvrdil. Ztrácí tímto pedagog svou bezúhonnost pro výkon povolání, tedy nemůže učit? Od kdy s ním musí být event.ukončena pracovní smlouva?

Daň z příjmů u bezúročné půjčky

ID15183 | | Ing. Matěj Nešleha

Jednatel, společník (FO) zapůjčí bezúročně do své s. r. o. v říjnu 2014 částku 1,9 mil. Kč. Ve smlouvě je uvedeno, že částka bude vrácena do prosince 2015. S. r. o. celou částku vrátila společníkovi v říjnu 2015. Chci se zeptat, zda s. r. o. bude muset za zdaňovací období roku 2015 hradit z této půjčky nějakou daň? Pokud ano, jak zjistím úrok obvyklý?

Došla faktura za dopravu mimo EU (Švýcarsko) z pohledu řádků přiznání DPH

ID15178 | | Ing. Petra Konderlová

Přijatá faktura od českého dopravce nebo dopravce z EU za dopravu zboží do nebo z Švýcarska. Promítá se tato služba do přiznání DPH a prosím, na které řádky.

Obchodní sídlo u fakturace

ID15171 | | Ing. Pavel Matějka

Naše společnost s.r.o. přijala fakturu od dodavatele, na které je v záhlaví uvedena dodavatelova adresa (nejspíš provozovny) a dole v zápatí je uvedeno, že podnikatel je zapsán na živnostenský úřad pod evidenčním číslem se sídlem na jiné adrese. Jakou z těchto adres mám napsat do účetního systému k dodavateli, aby to bylo správně? Nebo je to jedno a mohu uvést sídlo i provozovnu? Obě adresy jsou v Liberci. Faktura je vystavena na 700 Kč.

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru