Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výdaje procentem u s. r. o.

ID25909 | | Ing. Petra Konderlová

Lze uplatnit výdaje procentem u právnické osoby? Předmět podnikání je stavebnictví, procento výdajů by bylo 80 %. Domnívám se, že nelze. Je to tak?

Dodatečné přiznání DPH - zvýšení nároku na odpočet

ID25896 | | Ing. Martin Svoboda

Dodavatel dodal v 3/2019 zboží odběrateli. Odběratel zboží převzal a fakturu zařadil do kontrolního hlášení a DPH v období 3/2019 ve výši uvedené na dokladu od dodavatele. Dodavatel si uvědomil chybu na daňovém dokladu, opravil ji (navýšil cenu) a tímto opraveným dokladem nahradil původní a zařadil jej ve svém kontrolním hlášení a DPH za období 3/2019, nicméně k odběrateli se opravený doklad nedostal. Takže dodavatel v období 3/2019 pod stejným VS odvedl vyšší DPH než odběratel. Jak postupovat správně při opravě této nestandardní situace? Může odběratel podat dodatečné DPH a následné kontrolní hlášení a nárokovat si odpočet DPH?

Užitek z věci

ID25915 | | Ing. Ivana Pilařová

Je legální a daňové uznatelné, aby (pan Novák) OSVČ uzavřel dohodu s paní Novákovou, která je jeho manželkou, ohledně užívání věci (kterou je buď samotná stavba, nebo samotný pozemek, nebo obojí), kterou OSVČ užívá ke svému podnikání? Manželka ze svého podílu SJM nemá na rozdíl od OSVČ žádný užitek. Cílem je získat finanční užitek (zdanitelný) pro manželku a uznatelný daňový výdaj pro OSVČ a v neposlední řadě písemně vzájemně ošetřit užívání věci v jejich SJM. 

COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele

ID25901 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je možné, aby o náhradu mzdy v programu antivirus žádal jednatel a společník s. r. o., který ve vlastní restauraci vykonává práci číšníka? Má uzavřenou smlouvu na práci číšníka. Nebude problém, že na ELDP se uvádí kod "S"?

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - stavební práce; stálá provozovna

ID25813 | | Ing. Matěj Nešleha

Stavební firma s. r. o, dodává celou stavbu (bytovku, most, čističku) českému plátci, stavba je v ČR. Některé práce si najímá jako subdodávky ze Slovenska (např. práce železářů, zedníků, úprava staveniště apod.) Má s. r. o. posílat Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí? A pokud ano, má se řídit datem zaúčtování, nebo datem uhrazení dodavatelské faktury? A jak je to ohledně vzniku stálé provozovny těchto SK subdodávek, zda když dělají na různých stavbách, ale na žádné z nich nepracují více než půl roku, jim vzniká stálá provozovna?

Zařazení do správné odpisové skupiny - soubor movitých věcí

ID25899 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. zakoupila dle kupní smlouvy soubor movitých věcí - vybavení kuchyně za jednotnou cenu 90 000 Kč. Soupis obsahuje asi 30 položek bez uvedení jednotlivých cen za konkrétní věci: chladicí stůl, myčka nádobí, sprcha ke stolu, police, konvektomat, robot, gril, vozík, váha, regál, stojan, pracovní stůl, strouhač apod. Jakým způsobem zařadit tyto věci do majetku, když byly zakoupeny za jednotnou cenu? Je možné zařadit jako soubor movitých věcí, do jaké ale odpisové skupiny, když nejsem schopná určit, která z těchto věcí je hlavní a podle ní zařadit celek? Případně jak se k tomuto správně postavit?

Výpočet jednorázové úpravy odpočtu DPH při prodeji auta používaného i pro soukromé účely

ID25897 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH pořídil v roce 2018 automobil, který bude používat z části soukromě (1 000 000 + 210 000 DPH) a uplatnil nárok na odpočet ve výši 90 % (189 000). Následující rok se PK změnil o více než 10 % (místo 90 % pouze 30 %), provedl tedy na konci roku úpravu odpočtu a DPH do odvedl. V roce 2020 se rozhodl automobil prodat. DPH odvede z celé prodejní ceny 600 000, tedy 126 000 Kč a provede jednorázovou úpravu odpočtu. Bude jednorázová úprava odpočtu ve výši 3/5 celkového původního nároku (210 000/5 x 3) nebo se počítá pouze z neuplatněné částky DPH, tzn. 210 000 x (100 % - 90 %)/5 x 3?

Povinnost podání přehledů

ID25898 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanec, s příjmy podle § 6 vyšší než minimální mzda, musí podat Finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmů fyzických osob, protože má příjmy podle § 9 a 10. Musí pak podat i přehledy na sociální a zdravotní pojištění? Z těchto příjmů mu žádné další odvody nevzniknou, dobrovolně nic platit nechce.

Základ daně x vyměřovací základ

ID25900 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vede daňovou evidenci.

1) Je možné, resp. správné, že v rámci daňové evidenci OSVČ již zahrnuje rovnou daňové a nedaňové výdaje? Např. nakoupí PHM a cigarety pro osobní spotřebu na jednom dokladu - do evidence rovnou zanese tyto dva údaje jako daňové a nedaňové a pak následně logicky již při zpracování přiznání k DPFO nevyplňuje v příloze č. 1 část E - položky zvyšující a snižující základ daně ani ř. 105 a 106. Je takový postup správný? Nebo je povinnost tyto údaje do části E a řádků 105 a 106 zapsat vždy? Tj. museli bychom upravovat základ daně zbytečně.

2) V případě, že mám již v daňové evidenci všechny úpravy základu daně udělány, tj. nepotřebuji vyplňovat řádek 105 a 106 - musím uvést pouze do části E ty jednotlivé položky, tj. položky v části E bych měla vyplněny, ale na řádku 105 a 106 bych částky vyplněny neměla, neboť jsou již započítány rovnou z daňové evidenci na řádku 101 a 102?

3) Jsou všechny nedaňové x daňové výdaje a další úpravy základu daně z příjmů součástí také vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění? Tj. jaké mám příjmy a výdaje včetně úprav základu daně pro daň z příjmů FO, takové mám příjmy a výdaje pro sociální a zdravotní pojištění uvedeny v přehledu?

Spolek - obrat pro DPH

ID25905 | | Ing. Ladislav Pitner

Co se započítává od obratu pro plátcovství DPH u spolku? Jedná se o příjmy z reklam, příjmy ze vstupného na zápasy pořádané spolkem, příjmy z postoupení registračních práv hráče, vybrané startovné na turnaje.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru