Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájemné za obchod a účtování energií

ID25370 | | Ing. Petra Konderlová

Můj klient si pronajal prodejnu (maloobchod s potravinami). Nájemní smlouva je uzavřena s manželi, jako spolumajiteli nemovitosti. Tito manželé pronajímají část této nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů. Nájemné se tedy hradí i bez DPH. V nájemní smlouvě je uzavřen i odstavec, podle kterého se smluvní strany dohodly na ročním vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s užíváním prodejny a zálohových plateb hrazených za energie. Bohužel nyní donesl daňové doklady k platbám za energie, které jsou účtovány jejich dcerou, na kterou jsou prý tyto služby a energie účtovány dodavateli. Dcera vše účtuje i s DPH (registrace k DPH je v pořádku). Ovšem s nemovitostí ani s pronájmem nemá nic společného, jen to, že jsou na ní psané faktury za energie, které následně fakturuje mému klientovi. Chystají se to vyřešit Dodatkem k nájemní smlouvě, s tím, že energie a služby budou účtovány výše popsaným způsobem. Je možné takovéto náklady účtovat daňově a uplatnit si následně odpočet DPH? 

Leasing auta

ID25371 | | Ing. Ivana Pilařová

Právnická osoba koupila na finanční leasing auto za 310 000 Kč. Akontace 120 000 Kč hotově. Leasing 190 000,- na 60 měsíců. Účtuji takto správně:

120 000,- MD 052/D 21101, - 120 000,- MD 052/D 32101 310000,- MD 042/D 32101 190 000,-

190 000 + 120 000 = 310 000,- MD 381/D 32101 a na konci roku dle měsíců rozpustit do nákladů MD 518/D 381?

Cestovní náhrady zaměstnance

ID25334 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník společnosti ABC s. r. o. bezplatně vypůjčí své soukromé vozidlo zaměstnanci společnosti ABC s. r. o., který toto vozidlo použije pro firemní jízdu pro společnosti ABC s. r. o. Má zaměstnanec v takovém případě nárok na náhradu PHM a zároveň i náhradu za amortizaci daného vozidla? 

Vklad zboží společníkem do vlastní s.r.o.

ID25279 | | Ing. Matěj Nešleha

Pokud chce jednatel/společník vložit do s. r. o. zboží pro následný prodej (zboží je jeho domácí skladová zásoba), a nezná jeho kupní cenu, jakým způsobem má v ocenění postupovat a jakým způsobem ho může vložit do s. r. o.? Napadají mě 3 možnosti: 1. prodej do s. r. o. - on jako fyzická osoba by příjem z prodeje nemusel danit do 30 000 Kč za rok, 2. vklad do s. r. o. - jednalo by se o zaúčtování na účet 365, ale nevím jak zjistit cenu vkladu, 3. dar do s. r. o. - musí s. r. o. tento dar danit, když bude mít příjem z prodeje tohoto daru? Jaké daňové dopady by měly tyto 3 varianty jak v s. r. o. tak u společníka? 

CCS karty a uplatnění DPH nyní a po 1. 4. 2020

ID25374 | | Ing. Martin Novák

Jak správně postupovat při uplatnění DPH z pohoných hmot hrazených CCS kartou? Doposud uplatňuji DPH z daňového dokladu od CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o. Je povinnost k tomuto daňovému dokladu přikládat jednotlivé tankovací doklady? Doslechla jsem se, že po 1. 4. 2020 bude možné uplatňovat DPH pouze na základě tankovacích dokladů. 

DPH - změna zdaňovacího období v daňovém přiznání za prosinec 2019

ID25365 | | Ing. Martin Novák

Firma (s. r. o.), mnoho let plátce DPH, s obratem nad 10 miliónů měla za rok 2019 pokles až na 7 milionů tržeb. V přiznání za prosinec 2019 firma označila kódem Q že následující rok bude čtvrtletním plátcem. Stane se čtvrtletním plátcem automaticky, nebo to musí finanční úřad ještě potvrdit nějakým rozhodnutím?

Zatřídění docházkové sady

ID25362 | | Ing. Jiří Nigrin

Ddocházková sada = krabice namontovaná na zdi včetně programu (zaměstnanci zadají čipem příchod, odchod). Jedná se o technické zhodnocení budovy, nebo majetek zatříděný do které odpisové skupiny?

Odpisová skupina, technické zhodnocení

ID25357 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o. - správa bytů - zakoupila vyvolávací systém k vydání pořadového čísla za 60 000 Kč v přenesené daňové povinnosti. Máme ho zařadit do odpisové skupiny, nebo do technického zhodnocení budovy? 

Odečet úroků z hypotéky

ID25322 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Poplatník chce uplatňovat odečet úroků na bydlení u dvou bytových jednotek. V jedné trvale bydlí on a ve druhé jeho rodiče. Paní na FÚ mu prý řekla, že to lze. V § 15 je opravdu uvedeno, že "předmět bytové potřeby užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů". Z tohoto znění mi ale jasně nevyplývá, že může za všechny své rodinné příslušníky úroky uplatnit. Myslím, že lze uplatnit úrok pouze z jedné jednotky, ale nenacházím pro to jasnou oporu v zákoně. Jak to teda je? A pokud opravdu lze uplatnit pouze u jedné bytové jednotky, je možné, že uplatní úroky na jednotku, kde bydlí rodiče, a poplatníkova manželka na jednotku, kde spolu s poplatníkem bydlí?

Teambuilding

ID25348 | | Ing. Christian Žmolík

Firma pořádá pro zaměstnance teambuilding. Zaplatila dopravu, pronájem sklípku, ubytování. Lze dát v rámci teambuildingu tyto výdaje jako daňové a uplatnit DPH? Dále mají zaměstnanci k této akci cestovní příkazy, opět prosím o informaci, jestli mají nárok na vyplacení diet.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru