Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej štěpky pro výrobu pelet

ID27957 | | Ing. Martin Novák

Společnost zabývající se obchodem s dřevní hmotou prodává dřevní štěpku, případně piliny odběrateli, který tento materiál používá pro výrobu pelet. Jaká sazba DPH by měla být v případě těchto prodejů uplatněna? 

Úmrtí jednatele jednočlenné s. r. o.

ID27960 | | Ing. Martin Děrgel

V jednočlenné s. r. o. zemřel jednatel. Jak bude fungovat společnost do doby než bude vyřízeno dědictví? Bude platit plná moc udělená k zastupování na FÚ a ZP? Může společnost vyplácet z účtu mzdy a platit faktury? Musí účetní připravit nějaké podklady pro soud o dědictví? Jaká situace nastává pro zaměstnance společnosti? 

Přiznání k DPH zahraničního subjektu registrovaného k DPH i v ČR

ID27956 | | Ing. Martin Novák

Zahraniční firma (e-shop) se sídlem v zahraničí (ale v EU) se v ČR v minulosti registroval k DPH (má CZ DIČ) a DPH zde i podává a odvádí. Mělo dojít k možnosti podávat a odvádět DPH v domácí zemi i za plnění v ostatních členských zemích. Od kdy je tato možnost, je to jen možnost, či přímo povinnost, jakmile to je/bude možné (nebo lze postupovat „postaru“ a podávat DPH v každé zemi)? Pokud to bude již jen v domácí zemi, jak postupovat s českou registrací a DIČem (zrušit/ponechat)?

DPH - pronájem bytu

ID27768 | | Ing. Jan Ployer

Od 1. 1. 2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, elektrická energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Uskladnění kol firemního vozu - časové rozlišení

ID27819 | | Ing. Petra Konderlová

Dvakrát do roka (jaro, podzim) obdržíme fakturu za uskladnění kol firemního vozu (vždy cca 2 000 Kč), tato služba je fakturována spolu za službu přezutí pneumatik.

1) Pokud se bude jednat u stále se opakující částku nevýznamné hodnoty, nemusí se časově rozlišovat - náklady jsou stále stejné. Lze to aplikovat i na tento případ firemního vozu?

2) Pak máme druhý automobil, který máme pronajatý na rok, a zde by tedy u případné fakturace za uložení kol mělo být časově rozlišené, protože nevím, zda v dalším roce bude opět auto pronajaté do společnosti. Pak by v dalším roce byl náklad daňově neúčinný, pokud by tedy vůz již nebyl ve společnosti v pronájmu? Ještě dodávám, že u položky uskladnění kol není nikdy časové omezení od kdy do kdy. 

Nájem nemovitosti, kterou vlastní partner

ID27830 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba pronajímá jako OSVČ nemovitost, kterou vlastní její partner, se kterým dlouhodobě žije. Partner s pronájmy souhlasí. Tzn. partner, jehož je nemovitost, má příjmy z pronájmu 0 a jeho partnerka vše uvádí do daňového základu. Musí mít od partnera nájemní smlouvu, nebo to není nutné a může pronajímat jeho nemovitost bez toho, aniž by mu platila nájem a zároveň mu nebylo v případě kontroly nic dodaněno?  

Pokud by vlastník nemovitost družce pronajal, může si družka uplatnit z příjmů z pronájmu uvedené nemovitosti (pro daň z příjmu fyzických osob) výdajový paušál 30 % dle § 9 ZDP. 

Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání

ID27873 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec vyplňuje přiznání k dani z příjmů (má ještě příjmy z podnikání) a dostal jedno potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. V potvrzení má vyplněny mj. i tyto řádky:

  • ř. 5 - doplatek příjmů dle § 5 odst. 4,
  • ř. 7 - úhrn pojistného z řádku 5 a
  • ř. 11 a další běžné řádky 1, 2, 6, 8, 9, 12.

Pokud nevyplní další své příjmy z podnikání do přiznání, vznikne mu doplatek ve výši 1 200 Kč. Je možné, že se stala chyba ve mzdové účtárně? Pokud by přiznání vyplnil bez těchto řádků (bez doplatku ř. 5 a souvisejícího odvodu sociálního ř. 7 a zálohy ř. 11), vyšel by mu přeplatek 120 Kč, což by bylo v pořádku neboť rozdíl vznikne kvůli rozdílnému zaokrouhlení ve mzdách oproti přiznání.

Ale pokud tam zahrne i doplatek včetně souvisejícího odvodu sociálního pojištění a zálohu (je uvedeno v potvrzení o příjmů za rok 2020), pak vznikne nedoplatek ve výši 1200 Kč.

Musí tedy zaměstnanec tuto částku doplatit skrze daňové přiznání nebo opravu provede zaměstnavatel? Nebo to to nemáme řešit a podat přiznání i s částkou doplatku, která vyšla z potvrzení? Musí tedy zaměstnanec „opsat“ všechna čísla z potvrzení do přiznání včetně řádků 5, 7 a 11, ačkoliv z toho vznikne nedoplatek? 

Pronájem kanceláře v bytě

ID27890 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, která je zároveň plátcem DPH, vlastní byt, ve kterém bydlí. V tomto bytě je současně zapsané i sídlo jejího s. r. o. - také plátce DPH. Od roku 2021 chce tato fyzická osoba pronajmout svému s. r. o. v bytě vymezenou plochu jako kancelář.

1) Na základě jakých parametrů určit nájemné - postačí m2?

2) Nájemné musí být s DPH či může být bez DPH?

3) Na jakém řádku v daňovém přiznání bude vykazovat FO a s. r. o. nájemné v případě uplatněného DPH?

4) Případný jakýkoliv prodej bytu je osvobozen od DPH u této FO plátce DPH?

Účtování škody na majetku

ID27893 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zemědělskému družstvu vlivem vichřice vznikla škoda na majetku na konstrukci chmelnice-část chmelnice spadla. Majetek již byl zcela odepsán. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění, které jsme zaúčtovali do výnosů. Z poškozené konstrukce nám zůstaly v zemi jen použitelné patky, na které se postaví nové sloupy. Náklady vzniklé odstraňováním spadlé konstrukce - vystřihávání drátů, odklizení sloupů můžeme nechat v daňových nákladech a považovat výstavbu nové konstrukce za opravu? Kromě patek v zemi, není nic ze spadlé konstrukce použitelné. Nebo musíme část spadlé konstrukce vyřadit, náklady na odstranění spadlé konstrukce musí jít do vstupní ceny nové konstrukce, kterou budeme stavět až v příštích letech?

Úrazové pojištění u dohody o provedení práce

ID27918 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Společnost s r. o. má dva zaměstnance na dohodu o provedení práce (10 000 Kč), musí za tyto zaměstnance odvádět úrazové pojištění na pojišťovnu Kooperativa?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru