Aktuálna téma

Změna právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

zoradiť výsledky podľa:

Vnitřní firemní směrnice s. r. o.

ID26014 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jako jediný jednatel společnosti s. r. o. si vede sám podvojné účetnictví a personální agendu (pouze 3 zaměstnanci - je mikro účetní jednotkou). Má povinnost vypracovat vnitřní směrnice, případně které základní směrnice je nutné vypracovat?

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

ID26126 | | Romana Smékalová

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Splatnost faktury

ID26120 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba má výhradní právo na prodej konkrétního SW od softwarové společnosti. Toto právo převedla se souhlasem původní společnosti na nového prodejce, kterým je akciová společnost. Akciová společnost za to fyzické osobě vyplácí čtvrtletně dojednanou finanční částku. Fyzická osoba na fakturách neuvádí jako datum splatnosti konkrétní datum, ale uvádí, že částka je splatná "na vyžádání". Akciová společnost tedy faktury hradí fyzické osobě až když ona o to požádá. V účetnictví akciové společnosti jsou však tyto faktury neuhrazené více než 30 měsíců (od data vystavení, k žádosti o úhradu zatím nedošlo). Neměla by je akciová společnost vyloučit z daňových nákladů do doby, než budou zaplaceny? Nebude obviněna z toho, že jde o účelovost? Fyzická osoba je s akciovou společností spojená osoba.

 

Zdanění vkladu obchodního podílu jako příplatek mimo základní kapitál

ID26136 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník vlastnící 100% podíl na s. r. o. („společnost A“) po dobu 3 let (není tedy splněn časový test osvobození příjmů z převodu podílu od daně z příjmů) se rozhodl vložit tento svůj 100% podíl do jiné společností v níž je společníkem vlastnící 50% podíl („společnost B“). 100% podíl na „společnosti A“ bude do „společnosti B“ vložen formou příplatku mimo základní kapitál. Znalec ocenil 100% podíl „společnosti A“ na 50 mil. CZK.

Je vklad podílu společnosti A do společnosti B zdanitelným příjmem z pohledu zákona o dani z příjmů? Musí tedy společník, který nesplnil 5letý časový test pro osvobození příjmů tento příjem zahrnout do přiznání k dani z příjmů a zaplatit daň z těchto 50 mil. CZK?

 

Daňový odpis

ID26118 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s. r. o. - v roce 2018 se zaúčtoval odpis 551/082 (účetně). Z daňového hlediska nebyl tento odpis uplatněn, v přiznání k dani z příjmů je v odd. II ř.50. V roce 2019 došlo k prodeji majetku. Z účetního hlediska vše sedí. Do kterého řádku přiznání k dani z příjmů se tento z dřívějška neuplatněný daňový odpis může uplatnit (ř. 150)?

Vyřazení pohledávky - daňová evidence

ID25973 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Je nějaká možnost, jak vyřadit nevymahatelnou pohledávku v daňové evidenci? Dlužníkem je s. r. o., s kterým bylo ukončeno soudní jednání se závěrem, že společnost nedisponuje žádným majetkem. Lze tuto nevymahatelnou pohledávku vyřadit? Nebo je nějaká jiná možnost storna pohledávky, aby se jednou (např. při ukončení podnikání) nemusela dodaňovat?

Avízo - vratka od zdravotní pojišťovny

ID25969 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Chirurgciká ambulance s. r. o. obdržela od ZP MV avízo (2. 5. 2019) o vrácení částky 146 317,23 Kč. Podala jsem dodatečné daňové přiznání a pojišťovně jsem peníze vrátila a v průběhu roku zaúčtovala 548/221. Teď když pracuji na daňovém přiznání tak tápu jak dál: mohu interním dokladem zaúčtovat opravu 426/602 a účet 548 vyndat v daňovém přiznání z daňově uznatelných nákladů? A nárok na vrácení zaplacené daně zaúčtovat 341/595 a jak opravit údaje v rozvaze za minulé účetní období?

Evidence faktury z EU

ID26101 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsme s. r. o., plátci DPH, vedeme účetnictví. Pořizujeme zboží z EU v EUR. Jak tyto faktury máme správně evidovat z pohledu DPH a účetnictví. Fakturu jsme přijali 11. 5. 2020, datum vystavení na faktuře je 30. 04. 2020, DUZP 29. 04. 2020 v hodnotě 1 000 EUR. Je nutné rozlišovat kurz pro evidenci DPH a kurz pro účetnictví? Používáme denní kurz ČNB. 

Přecenění akcií

ID26089 | | Ing. Matěj Nešleha

Auditovaná společnost ABC s. r. o., která je auditovanou společností a je malá účetní jednotka, vlastní 100% akcií společnosti XYZ, a. s.. Účtuje o nich na účtu č. 061. Je společnost ABC povinna přecenit uvedené akcie k 31. 12.? Je to povinnost nebo je to dobrovolné? Použila by se metoda ekvivalence?

 

Daňová uznatelnost nákladů

ID26085 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel společnosti s. r. o. byl zaměstnaný v této společnosti do 30. 4. 2020 na základě pracovní smlouvy. K tomuto dni mu byl ukončen pracovní poměr z důvodu dosažení důchodového věku. Na základě rozhodnutí majitele společnosti s bývalým jednatelem jako fyzickou osobou a společností s. r. o. byla uzavřena smlouva o poradenství do 30. 9. 2020 s cílem zaučit nového jednatele (poradenství bude původní jednatel vykonávat jako OSVČ na ŽL a již není zaměstnancem s. r. o.). Na základě této dohody může mimo jiné využívat i nadále osobní automobil v majetku společnosti s. r. o. jak pro svoji soukromou, tak svoji podnikatelskou činnost (bude jediný uživatel tohoto auta), stejně tak telefon, NB a podobně. Všechny tyto náklady na leasing auta, telefonní poplatky budou fakturovány společnosti s. r. o. Jak máme postupovat z hlediska účetnictví, DPH a daní jednak u s. r. o. a jednak u fyzické osoby?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru